PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
TURYSTYKA I REKREACJA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO SZANSA PODNOSZENIA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ W REGIONACH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow University of Economics
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Luberda   

mgr Małgorzata Luberda Cracow University of Economics Faculty of Management Rakowicka St. 27, 31-510 Cracow, Poland
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(4):72–87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu była próba wyodrębnienia czynników decydujących o rozmiarach uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach turystyki organizowanej przez PTTK oraz zbadanie działalności programowej oddziałów i kół PTTK, które wydają się mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia podnoszenia aktywności turystycznej w regionach. Istotnym celem było zbadanie czy funkcjonowanie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK w macierzystych regionach ma wpływ na wzrost aktywności turystycznej. W celu uzyskania informacji na temat roli turystyki w podnoszeniu aktywności turystycznej regionu przeprowadzono badania ankietowe na grupie uczniów uprawiających turystykę w SKKT PTTK. Celem badań była diagnoza stanu aktywności turystycznej dzieci i młodzieży – członków SKKT PTTK. Motywami, które przyciągnęły dzieci i młodzież do podjęcia działalności turystyczno-krajoznawczej były: chęć zabawy, możliwość odprężenia się po nauce oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiadomości oraz technik turystycznych. Badania wykazały, że dzieci i młodzież szkolna najczęściej poświęcają na aktywność turystyczną od 2 do 10 godzin tygodniowo, w przeważający stopniu odbywa się to w weekendy. Na udział w turystyce dzieci i młodzieży wpływa fakt, że zajęcia są interesujące. Wśród form turystyki organizowanej przez Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK dominuje udział w wycieczkach. Formy turystyki jakie oferują w działalności koła SKKT PTTK przeważa turystyka piesza: nizinna i górska. Dużą popularnością cieszy się też imprezy na orientację.
 
REFERENCJE (15)
1.
Awedyk M. (2008), Wiek turysty jako czynnik rozwoju pozaeuropejskiej turystyki poznawczej. W: R. Grzywacz (red.), Turystka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 
2.
Bezluska A. (2010), Rodzinne uwarunkowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej studentów PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. W: W. Staniewska-Zątek, A. Wołoszyn (red.), Turystyka i rekreacja w regionie. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
 
3.
Czajka S. (1974), Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 
4.
Dąbrowski A., Rowiński R. (2006), Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa wzrostu konkurencyjności regionów-w świetle wyników badań. W: D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka (red.), Turystka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
5.
Drygas W. (2001), Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt "Bridging East – West Heath Gap”. Medicina Sportiva, vol. V.
 
6.
Grzywacz R. (2008), Turystka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 
7.
Ignasiak-Szulc A. (2009), Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
8.
Jagier A. (1999), Systematyczna aktywność ruchowa i jej korzystne fizjologiczne efekty dla organizmu. WSP w Rzeszowie, Rzeszów.
 
9.
Lubowicz Z. (1995), Aktywność turystyczna uczniów szkół ponadpodstawowych w 1994 i w okresie zimowej przerwy semestralnej w 1995 roku. Instytut Turystyki, Warszawa.
 
10.
Łopaciński K. (1986), Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej. Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, nr 2, Warszawa.
 
11.
Mandziuk M., Tellos J. (2005), Rodzinne uwarunkowania rekreacji ruchowej studentów PWSZ w Białej Podlaskiej. W: Z. Kubińska, B. Bergier (red.), Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
12.
Marciniak G. (2007), Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 roku. GUS, Warszawa.
 
13.
Różycki P. (2001), Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica, nr 10, Kraków.
 
14.
Wnuk-Lipiński E. (1972), Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 
15.
Woźniak A. (2010), Czas wolny a rekreacja ruchowa w ujęciu teoretycznym. W: W. Siwiński, R.D. Taubera, E. Much-Szajek (red.), Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725