ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYKORZYSTANIE SUROWCÓW OTRZYMANYCH Z UPRAW KONOPI WŁÓKNISTYCH W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology Politechnika Lubelska
 
 
Data publikacji: 04-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Brzyski   

mgr inż. Przemysław Brzyski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Polska; tel. +48 609 629 605
 
 
Stanisław Fic   

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Polska; tel. +48 81 538 44 43
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):100-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Surowcami, dla których obecnie uprawia się konopie włókniste (<0,2% THC) są włókna, nasiona oraz paździerze. W pracy scharakteryzowano surowce pozyskane z konopi włóknistych oraz szczegółowo opisano możliwości ich zastosowania w przemyśle: celulozowo- papierniczym, włókienniczym, farmaceutycznym, budowlanym, spożywczym. Analiza problematyki: Słoma konopna składa się z porowatego, drewnianego rdzenia, który może być pocięty na mniejsze części, zwane paździerzami oraz z włókna otaczającego dookoła rdzeń. Celuloza konopna wykorzystywana jest do produkcji masy papierowej oraz w produkcji tworzyw sztucznych. W sektorze budownictwa, włókna konopne stosowane są do produkcji m.in. materiałów termoizolacyjnych. Paździerze konopne wykorzystywane są jako wypełniacz kompozytu na bazie spoiwa wapiennego, stosowanego jako materiał ścienny o dobrych właściwościach cieplno-wilgotnościowych, co potwierdzają badania własne. Nasiona konopne stosowane są do produkcji oleju spożywczego. Olej znajduje również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, np. w produkcji kremów do skóry. Wnioski: Surowce pozyskane z konopi włóknistych znajdują wiele zastosowań. Obecnie poszukiwane i badane są nowe kierunki zastosowań konopi, jak np. kompozyty wapienno konopne oraz bio-kompozyty. Pozytywny wpływ środowiskowy wynikający z upraw konopi powinien być głównym powodem uproszczenia procedury rozpoczęcia upraw w wielu krajach, np. w Polsce.
 
REFERENCJE (26)
1.
Allin S. (2012), Building with Hemp. „Seed Press”, Ireland.
 
2.
Barnat-Hunek D., Smarzewski P., Fic S. (2015), Mechanical and thermalproperties of hemp-limecomposites. CompositesTheory and Practice, 15, 1, s. 21-27.
 
3.
Barnat-Hunek D., Smarzewski P., Brzyski P. (2016), Properties of hemp-flaxcomposites for use in the building industry. Journal of Natural Fibers (przyjęte do druku), http://dx.doi.org/10.1080/1544....
 
4.
Barton J., Niemczyk A., Czaja K., Korach Ł., Sacher-Majewska B. (2014), Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik, 68, 4, s. 280–287.
 
5.
Bevan R., Woolley T. (2010), HempLime Construction: A Guide to Building with Hemp Lime Composites. BRE Press, Bracknell.
 
6.
Bogacz E., Kicińska-Jakubowska A., Zimniewska M., Barbara Romanowska B. (2012), Charakterystyka włókien łykowych, Len i Konopie. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi, 19, s. 37-44.
 
7.
Campo M.C., Magalhães F.D., Mendes A. (2010), Carbon molecularsievemembranes from cellophanepaper. Journal of Membrane Science, vol. 350/1–2; s. 180–188.
 
8.
Capelle A. (1996), Hemp: specialty crop for the paperindustry, W: Janick J, editor. Progress in newcrops, Arlington: ASHS Press; s. 384–388.
 
9.
Demirbas A. (1997), Calculation of higher heating values of biomassfuels. Fuel, vol. 76; s. 431–434.
 
10.
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
11.
Fic S., Brzyski P., Szewczak A., Jarosz-Hadam M. (2015), Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, z. 62, nr 2, s. 61-70.
 
12.
Garcia-Jaldon C., Dupeyre D., Vignon MR. (1998), Fibres from semi-retted hemp bundles by steam explosion treatment. Biomass and Bioenergy, vol. 14, s. 251–60.
 
13.
Grabowska L., Kołodziej J., Burczyk H. (2007), Zastosowanie energetyczne konopi włóknistych. Problemy inżynierii rolniczej, 2, s. 19-26.
 
14.
Gumuskaya E., Usta M., Balaban M. (2007), Carbohydratecomponents and crystallinestructure of organosolvhemp (Cannabissativa L.) bastfibers pulp. Bioresource Technology, vol. 98, s. 491–497.
 
15.
Li S.Y., Stuart J.D., Li Y., Parnas R.S. (2010), The feasibility of convertingCannabissativa L. oilinto biodiesel. Bioresource Technology, vol 101/21, s. 8457–8460. doi:10.1016/j.biortech.2010.05.064.
 
16.
Linger P., Müssig J., Fischer H., Kobert J. (2003), Industrial hemp (Cannabiss ativa L.) growing on heavy metal contaminated soil: fibrequality and phytoremediation potential. Industrial Crops and Products, vol. 16; s. 33-42. doi:10.1016/S0926-6690(02)00005-5.
 
17.
Poisa L., Adamovics A. (2010), Hemp (Cannabissativa L.) as an environmentally friendly energy plant. Scientific Journal of Riga Technical University, vol 5, s. 80–85.
 
18.
Rausch P. (1995), Verwendung von hanfsamenol in der kosmetik. In Bioresourcehemp. Nova-Institute, Cologne, Germany.
 
19.
Rehman S.A., M., Rashid N., Saif A., Mahmood T., Han J.I. (2013), Potential of bioenergy production from industrial hemp (Cannabissativa): Pakistan erspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 18, s. 154–164. doi:10.1016/j.rser.2012.10.019.
 
20.
Sacilik K., Öztürk R., Keskin R. (2003), Some Physical Properties of Hemp Seed. Biosystems Engineering, Vol. 86/2, s. 191–198. doi:10.1016/S1537-5110(03)00130-2.
 
21.
Singh S., Deepak D., Aggarwal L., Gupta V.K. (2014), Tensile and FlexuralBehavior of HempFiberReinforcedVirgin-recycled HDPE Matrix Composites. Procedia Materials Science, vol. 6, s. 1696–1702.
 
22.
Stanwix W., Sparrow A. (2014), The HempcreteBook – Designing and building with hemp-lime. Green Books, England.
 
23.
www.bio-based.eu.
 
24.
www.iwnirz.pl.
 
25.
www.spliff.pl.
 
26.
www.steico.com.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top