ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PRZY PRODUKCJI PÁLINKI I NIEKTÓRE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEROBU ODPADÓW
 
Więcej
Ukryj
1
University of Debrecen, Hungary Uniwersytet w Debreczynie, Węgry
 
 
Data publikacji: 04-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Imre Milán Harcsa   

Ph.D. student Imre Milán Harcsa, University of Debrecen, Faculty of Economics and Business; address: HU-4494 Kékcse Kanyári Str. 2, Hungary; phone: +36-70-331-6108
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(3):82-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie dwóch możliwych sposobów destylacji pálinki oraz porównanie dotyczące zużycia energii grzewczej. Przedstawiono także produkty uboczne i odpady, w tym możliwości ich wykorzystania. Materiały i metody: W oparciu o doświadczenia praktyczne stworzono model do obliczania różnicy między dwoma systemami destylacji. Omówiono problemy przetwarzania odpadów poprzez wywiady w dziesięciu wyznaczonych komercyjnych gorzelniach na Węgrzech. Wyniki: Obliczenia wskazują, że przy użyciu nowszych urządzeń do destylacji jednostopniowej właściciel może osiągnąć około 25% oszczędności energii. Wyniki wywiadów pokazują, że pełny recykling odpadów nie został dotychczas zastosowany w węgierskich gorzelniach. Wnioski: Jednostopniowa metoda destylacji jest bardziej energooszczędna. Jest ona zalecana w nowo budowanych zakładach i należy ją wziąć pod uwagę przy wymianie tradycyjnych metod dwuetapowych.
 
REFERENCJE (28)
1.
Act CXXVII of 2003 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hj... (access: 2017.03.17).
 
2.
Allardyce S., Baster E., Callum K., Lamond W. (2011), Balmenach Distillery Case Study. http://www.esru.strath.ac.uk/E... (accessed: 2017.04.12).
 
3.
Balázs G. (2012), Nagy párlat és pálinkakönyv. Inter Nonprofit Kft., Budapest.
 
4.
Bánvölgyi Sz., Galambos I., Márki E., Vatai Gy. (2013), A pálinkakészítés műveletei és berendezései. Egyetemi jegyzet, BCE.
 
5.
Békési Z., Csarnai E. (2010), Házi pálinkafőzés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 
6.
Békési Z., Pándi F. (2005), Pálinkafőzés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 
7.
Burns C. (2015), How Distilleries are Turning Waste into Renewable Energy. http://chpblog.energ-group.com... (accessed: 2017.04.12).
 
8.
Distillery waste biogas https://www.clarke-energy.com/... (accessed: 2017.04.12).
 
9.
Harcsa I. M. (2012), A Hun-Dest Drink Kft. üzleti terve. (Diplomamunka) Debrecen.
 
10.
Harcsa I. M. (2014), Pálinkafőzés a kisvárdai kistérségben. (Szakdolgozat) Budapest.
 
11.
Harcsa I. M., Nábrádi A., Tar I. (2014), Hungarian spirits Pálinka as a hungaricum I. APSTRACT, vol. 8, issue 2–3, p. 133-141.
 
12.
Jankóné dr. Forgács J. (2006), Élelmiszeripari technológiák. http://food.atw.hu/technologia... (accessed: 04.12).
 
13.
Keller M. (szerk, 1977), Borpárlat és gyümölcspálinka. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 
14.
Keller M., Érczhegyi L., Török S. (1969), Pálinka, csemegebor, pezsgő. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 
15.
Kmetty Gy. (1965), Gyümölcsszeszipari kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 
16.
Methane galore: Whisky and the green energy revolution http://www.independent.co.uk/n... (accessed: 2017.04.12).
 
17.
Panyik G. (2013), Pálinkafőzés – Ágyas pálinka és likőr készítése. Cser Kiadó.
 
18.
Panyik G., Béli G. (2008), Gyümölcspálinka gyártása, jövedéki ismeretek. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest.
 
19.
Preku É. (2008), A pálinka, mint hungarikum. (Szakdolgozat) Debrecen.
 
20.
Samuel Gebremariam Haile and Mukesh Didwania (2016), Energy analysis of distillery systems of an alcohol factory by energy audit. American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics, 13(1), December, 2015- February, 2016, p. 50-58 http://iasir.net/AIJRSTEMpaper... (accessed: 2017.04.12).
 
21.
Scotch Whisky Industry Goes Green http://www.aet-biomass.com/Fil... (accessed: 2017.04.12).
 
22.
Sólyom L. (1986), Pálinkafőzés Kézikönyv kisüzemek számára. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 
23.
Szabó Z., Csury I., Hidegkuti Gy. (1987), Élelmiszeripari műveletek és gépek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 
24.
Szeszfőzde felelős vezetői tanfolyam szakmai segédlete (2010), Budapest.
 
25.
Takács Zs. (2013), A hazai párlat és pálinka előállítás jelene és hatása a nemzetgazdasági bevételekre. Nyíregyházi Főiskola, 26.
 
26.
 
27.
van Haandel A.C. (2005), Integrated energy production and reduction of the environmental impact at alcohol distillery plants. Water Sci Technol. 52 (1-2), p. 49-57.
 
28.
Wedgewood P., Hesketh-Laird J. (2012), Future Energy Opportunities: A Guide for Distillers. The Scotch Whisky Association, September 2012. p. 2-44. http://www.scotch-whisky.org.u... (accessed: 2017.04.12).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top