ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTW W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Rokicki   

dr Tomasz Rokicki, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 22 593 42 59
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):39-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było zidentyfikowanie czynników określających rozwój społecznogospodarczy, przedstawienie dysproporcji w rozwoju regionów, ukazanie związków między poziomem gospodarki a tempem rozwoju regionów, określenie biegunów wzrostu. Materiały i metody: Zakres przestrzenny badań obejmował 16 województw, natomiast zakres czasu lata 2005 i 2013. Źródła materiałów stanowiły: literatura krajowa i zagraniczna, dane z GUS. Do analizy i prezentacji danych wykorzystano metodę opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźnikową oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Wyniki: Wykonane badania wykazują istnienie dużych dysproporcji między regionami. Pogłębienie się różnic nastąpiło m.in. w przypadku stopy bezrobocia oraz odsetka pracujących w usługach. Biegunami wzrostu były województwa z najlepszą sytuacją gospodarczą oraz najwyższym poziomie czynników określające rozwój, a więc zdecydowanie mazowieckie, a dalej śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Wnioski: Potwierdzono istnienie istotnego związku między sytuacją gospodarczą regionu a tempem rozwoju regionu. Obliczone współczynniki korelacji pozwoliły na stwierdzenie, że w przypadku większości cech określających rozwój regionalny występowała umiarkowana lub silna istotna zależność z sytuacją gospodarczą regionu.
 
REFERENCJE (23)
1.
Allen P.M., Sanglier M. (1979), A Dynamic Model of Growth in Central Place System. Geographical Analysis, 11, 3, pp. 256-272.
 
2.
Aydalot P. (1965), Note sur les economies exterenes et quelques notions connexes. Review Economique, 16, pp. 944-973.
 
3.
Barquero, V.A. (1991), Local Development, A strategy for the job creation. Athens, Papazisis.
 
4.
Boudeville, J.R. (1968), L’ espace et les poles de croissance. PUF, Paris.
 
5.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Łódź.
 
6.
Christaller W. (1933), Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesotzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Gustav Fischer Verlag, Jena.
 
7.
Coffey J.W., Polese M. (1985), Local development: Conceptual bases and policy implications. Regional Studies, 19 (2), s. 85-93.
 
8.
Cooke P. (1992), Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe. Geoforum, 23(3), s. 365-382.
 
9.
Etzkowitz H., Leydesdorf L. (2000), The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university - industry - government relations. Research Policy, 29, s. 109-123.
 
10.
Frenken K., Van Oort F.G., Verburg T. (2007), Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth. Regional Studies, 41(5), s. 685-697.
 
11.
Friedmann J. (1967), A general theory of polarized development. Ford Foundation, Urban and Regional Advisory Program in Chile, Santiago Chile.
 
12.
Garofoli G. (2002), Local Development in Europe: Theoretical models and international comparisons. European Urban and Regional Studies, 9(3), s. 225-239.
 
13.
Hirschman A.O. (1958), The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven.
 
14.
Krugman P. (1999), The Role of Geography in Development. International Regional Science Review, 22, 2, s. 142.
 
15.
Massey D. (1984), Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. Basingstoke Macmillan, s. 1-30.
 
16.
North D.C. (1955), Location Theory and Regional Economic Growth. Journal of Political Economy, 63, 3, s. 243-258.
 
17.
Lösch A. (1940), Die Räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Untersuchung über Standort. Gustav Fisher, Jena.
 
18.
Myrdal G. (1957), Economic Theory and Under-developed Regions. Gerald Duckworth & Co., London.
 
19.
Perroux F. (1955), Note sur les notion de pole de croissance. Economie Appliquee, 7(1-2), s. 307-320.
 
20.
Storper M. (1995), The Resurgence of Regional Economics, Ten Years Later. The Region as a Nexus of Untraded Interdependencies. European Urban and Regional Studies, 2(3), s. 191-221.
 
21.
Vernon R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle. The Quarterly Journal of Economics, 80(2), s. 190-207.
 
22.
Von Thünen J.H. (1826), Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Perthes, Hamburg.
 
23.
Weber A. (1909), Ueber den Standort der Industrien, Tübingen J. C. B. Mohr, English translation: The Theory of the Location of Industries Chicago. Chicago University Press, 1929.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top