ARTYKUŁ ORYGINALNY
ABSORBCJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE POWIATU BIELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Bialystok University of Technology, Off-Campus Faculty of Forestry in Hajnówka Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir J. Snarski   

dr inż. Sławomir Snarski, Bialystok University of Technology, Off-Campus Faculty of Forestry in Hajnówka, Piłsudskiego St. 8, 17-200 Hajnówka, Poland; phone: +48 85 682-95-00
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):99-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 jest kontynuacją wcześniejszych działań (PROW 2004 – 2006), mających na celu rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Celem artykułu jest ocena realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w latach 2008 – 2010 w powiecie bielskim w pakiecie rolnictwo ekologiczne w aspekcie programu rolnośrodowiskowego. Ocena obejmuje analizę ilościową i finansową realizacji programu w zakresie rolnictwa ekologicznego. Prezentuje uśrednione transfery finansowe do gospodarstw ekologicznych poszczególnych gmin powiatu bielskiego. Badaniami objęto następujące gminy wiejskie powiatu: Bielsk Podlaski, Brańsk, Wyszki, Rudka, Boćki, Orla. Wymienione gminy są typowo rolnicze, z dużym potencjałem ekologicznym i możliwością korzystania ze środków Unii Europejskiej. Istotny był też aspekt ekologiczny z powodu nieznacznej odległości analizowanych gospodarstw od Puszczy Białowieskiej.
 
REFERENCJE (6)
1.
Dembek W, Dobrzyńska N, Liro A. (2004), Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej, Wyd. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty.
 
2.
Gonda-Sorczyńska E. (2007), Planowanie przestrzenne jednym z najważniejszych instrumentów ochrony środowiska w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie.
 
3.
Kędziora A. (2007), Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych, Fragmenta Agronomica 3.
 
4.
Konopko M. (2006), Powiat bielski zaprasza, Oficyna Wydawnicza „Między niebem a ziemią”, Białystok.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top