ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPRZECZNOŚCI W KONTEKŚCIE ROZWOJU: WZROST I KRYZYS W INDYJSKIEJ GOSPODARCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
International Economics at the University of Huddersϐield Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Uniwersytet w Huddersϐield
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Kalim Siddiqui   

Dr. Kalim Siddiqui, International Economics at the University of Huddersϔield, Queensgate, Huddersϔield - HD1 3DH, United Kingdom; Phone: + 44 (0) 1484 – 473615
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):82-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od czasu gdy rozpoczęto reformy pro-rynkowe, indyjska gospodarka odnotowała wzrost od 5% w latach 80-tych XX wieku do 10% w 2011 roku, po czym gwałtownie zwolniła do poniżej połowy tego tempa w ostatnich latach. Od rozpoczęcia reform aż do 2011 roku, widoczne były wyraźne i imponujące oznaki podążania Indii w kierunku wysokiego wzrostu i podniesienia poziomu życia mieszkańców tego państwa. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie możliwych skutków i wpływu działań reformacyjnych na wzrost gospodarczy i ubóstwo. Najbardziej popularne podejście sugeruje, że można oczekiwać, iż reformy zwiększą wzrost gospodarczy i dochody. Wydaje się, że wzrost Indii był prowadzony przez sektor usług, który obejmuje telekomunikację, bankowość, IT oraz nieruchomości i który stanowił prawie 50% PKB w 2012 roku. Produkcja, która doświadczyła niezwykłego wzrostu i transformacji w gospodarkach Wschodniej Azji, wykazała znacznie niższy wzrost. Sektor rolnictwa, który cały czas zatrudnia prawie 2/3 siły roboczej Indii pozostaje w stagnacji. Niniejsze badanie sugeruje, że edukacja i służba zdrowia były zaniedbywane w Indiach i to zaszkodzi wzrostowi oraz produktywności.
 
REFERENCJE (40)
1.
Ahluwalia, Montek S. (2011), “Prospects and Policy Challenges in the 12th Plan” Economic and Political Weekly, 46 (21), pp. 88-105.
 
2.
Ahluwalia, Montek S. (2002), “Economic Reforms in India since 1991: Has gradualism worked?” The Journal of Economic Perspectives, 16 (3), pp.67-88.
 
3.
Ash, Garton Timothy (2013), “Come on, India! Show us that freedom can outdo tyranny”, The Guardian, 13th January, London.
 
4.
Bagchi, A. K. (2000), “The past and the Future of the Development State”, Journal of World-Systems Research, Vol. 2, pp. 398-442.
 
5.
Bhagwati J., Panagariya A. (2013), Why Growth Matters: How Economic Growth Reduced Poverty, New York: Public Affairs.
 
6.
Bhagwati J. (Ed.) (2013), India in Transition: Freeing the Economy, New York: Clarendon Press.
 
7.
Binswanger-Mkhize, Hans P. (2013), “The stunted structural transformation of the Indian economy”, Economic and Political Weekly, June 29, pp 5-13.
 
8.
Brown Michael Barratt (1993), Fair Trade, London: Zed Books.
 
9.
Byres Terry (1994), “The State and Development” in Terry Byres (Edi) The State and Development Planning in India, Oxford: Oxford University Press.
 
10.
Das D.K. (2011), “Indian economy: growth performance and prospects of transitioning growth trajectory”, Journal of Asia-Pacific Business, 12, pp. 171-193, Rutledge.
 
11.
Deaton A., Dreze J. (2009), “Food and nutrition in India: facts and interpretations”, Economic and Political Weekly, Vol.44, No.7, pp42-65.
 
12.
Dreze J., Sen Amartya (2013), An Uncertain Glory: India and Its Contradictions, Princeton University Press.
 
13.
Dutt A.K., Rao Mohan (1996), “Growth, distribution and the environment: sustainable development in India”, World Development, 24, No.2, pp.287-300.
 
14.
Economic Survey. (Various annual issues), New Delhi: Government of India, Ministry of Finance. (www.indiastats.com).
 
15.
Forbes (2012), “The World’s billionaires”, accessed on 14th December 2013. http://www.forbes.com/bioolion....
 
16.
Girdner Eddie J., Siddiqui K. (2008), “Neoliberal Globalization, Poverty Creation and Environmental Degradation in Developing Countries”, with International Journal of Environment and Development (IJED), Jan.-June, Vol.5, No.1, pp. 1-27.
 
17.
Ghose A. K. (2013), “Ballooning Current Account Deficit: What Options?”, Economic and Political Weekly, 24th August, Vol. XLVIII, No.34, Mumbai.
 
18.
Kalecki M. (1976), Essays in Developing Economies, Hassocks: Harvester Press.
 
19.
Kohli A. (2012), “State and Redistributive Development in India” in Nagaraj, N. (Edi.) Growth, Inequality and Social Development in India, UNRISD, Palgrave Macmillan.
 
20.
Mishra P. (2013), “Agriculture vs non-agriculture”, Economic and Political Weekly, April 13, vol. xlviii, No.15.
 
21.
Mohanty B.B. (2013), “Farmers Suicide in India: Durkheim’s Types”, Economic and Political Weekly, Vol.48, (21) May 25: Mumbai.
 
22.
Planning Commission (2008), Eleventh Five Year Plan, 3 vols, Planning Commission, New Delhi: Government of India.
 
23.
Prebisch R., (1950), The Economic Development of Latin America and its Principle Problems, New York: United Nations.
 
24.
Rodrik D., Subramanian A. (2004), Why India Can Grow at 7 Per cent a Year or More? Working Paper No. WP/04/118, Washington D.C.: IMF.
 
25.
Siddiqui K. (2014), “Flows of Foreign Capital into Developing Countries: A Critical Review”, Journal of International Business and Economics, Vol.2 (1), March, pp.29-46.
 
26.
Siddiqui K. (2012), “Developing Countries Experience with Neoliberalism & Globalisation”, Research in Applied Economics, Vol.4, No.4, Dec. pp. 12-37.
 
27.
Siddiqui K. (2011),. “Experiences of Capitalism in India and Pakistan’, Research in Applied Economics, June, Vol.3, No.1, pp.1-48.
 
28.
Siddiqui K. (2010), “Globalisation and Neo-liberal Economic Reforms in India: A Critical Review”, S. K. Pramanick & R. Ganguly, Eds. Globalization in India: New Frontiers and Emerging Challenges, pp. 219-243, New Delhi: Prentice Hall.
 
29.
Siddiqui K. (2009), “The Political Economy of Growth in China and India”, Journal of Asian Public Policy (JAPP), March, Vol.1, No.2, pp.17-35, ISSN 1751-6234.
 
30.
Siddiqui K. (1999a), “New Technology and Process of Differentiation: Two Sugarcane Cultivating Villages in UP, India”, Economic and Political Weekly, 25th December, Vol. XXXIV (52), pp. A39-A53, Mumbai.
 
31.
Siddiqui K. (1999b), “Credit and Marketing of Sugarcane: A field study of two villages in Western UP”, Social Scientist, Vol.25 (1-2), Jan., pp. 62-93, New Delhi.
 
32.
Siddiqui K. (1996), “Growth of Modern Industries under Colonial Regime: Industrial Development in British India between 1900 and 1946”, Pakistan Journal of History and Culture, Vol. XVII (1), January, pp. 11-59.
 
33.
Siddiqui K. (1990), “Historical Roots of Mass Poverty in India”, in C.A. Thayer et al. (Eds.) Trends and Strains, PPH, New Delhi, pp. 59-76.
 
34.
Stephenson W. (2013), “Indian Farmers and Suicide: How big the problem?”, BBC new magazine, http:www.bbc.co.uk/news/magizine-21077458 accessed on 15th May 2014.
 
35.
Stiglitz J. (1996), Some lessons from the East Asian miracle, The World Bank Research Observer; Aug; pp.151-171, Washington DC: World Bank.
 
36.
Storm S. (2001), The desirable form of openness for Indian agriculture, Cambridge Journal of Economics, Vol. 25, pp. 185-207.
 
37.
The Economist (2014) “Fighting corruption in India: A bad boom”, 15th March, London.
 
38.
Vasavi A.R. (2012), Shadow Spaces: Suicides and the Predicament of Rural India, New Delhi: Collective.
 
39.
World Bank (2008), World Development Indicators, New York: Oxford University Press.
 
40.
World Bank (1996), India–Five Years of Stabilization and Reform and Challenges Ahead, Washington DC: World Bank.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top