Autor Jan Zawadka

 
ARTYKUŁ ORYGINALNY
 

EDUKACYJNE FUNKCJE GOSPODARSTW ROLNYCH

Economic and Regional Studies 2016;9(2):98-112
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top