ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZADŁUŻENIE WŚRÓD ROLNIKÓW W STANIE HARIANA W INDIACH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Data nadesłania: 29-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-07-2021
 
 
Data akceptacji: 06-08-2021
 
 
Data publikacji online: 30-09-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Babloo Jakhar   

Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Barnala Road, Sirsa, 125055, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(3):373-384
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Badanie ma na celu ocenę charakteru, zakresu i źródeł zadłużenia oraz pomiar stanu zadłużenia rolników. Materiały i metody: Badanie oparto na danych pierwotnych zebranych (z badań terenowych) na próbie 600 rolników wybranych ze stanu Hariana w Indiach. W odniesieniu do doboru rolników/ respondentów zastosowano proporcjonalną technikę doboru próby. Do analizy zebranych danych wykorzystano różne miary statystyki opisowej (lub wartości średnie) i procenty. Dane zostały zebrane w styczniu, lutym i marcu 2021 r. Wyniki: Badanie w ykazało, że średnia kwota zadłużenia przypadająca na badanego rolnika w ynosi 563 960 rupii. Ta kwota zadłużenia jest bardzo wysoka. W wypłacie kredytów dla rolników ważną rolę odegrały źródła instytucjonalne. Z całkowitej kwoty zadłużenia jedna trzecia całego zadłużenia została zaciągnięta ze źródeł pozainstytucjonalnych przy wyższej stopie procentowej; 67,03% zaciągnięto na cele produkcyjne, a pozostałe 32,97% zadłużenia zostało zaciągnięte na cele nieprodukcyjne. Zadłużenie nieprodukcyjne niczego nie wnosi do produkcji rolnej. 67% wszystkich rolników w stanie należy do kategorii marginalnej i małej wielkości gospodarstw. Tak więc mały rozmiar gospodarstw rolnych, wyższe oprocentowanie z pozainstytucjonalnych źródeł kredytowania oraz kredyty nieproduktywne są głównymi przyczynami zadłużenia rolników. Wnioski: Rolnicy pozostają zadłużeni i nie są w stanie spłacić swoich kredytów w wyznaczonym terminie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
GoH (2013). Working Group Report on Productivity Enhancement of Crops in Haryana. Haryana Kisan Ayog. Available at: http://www.haryanakisanayog.or... (20.06.2021).
 
2.
GoH (2020). Statistical Abstract of Haryana 2018-2019. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana. Available at: http://esaharyana.gov.in/en-us... (20.06.2021).
 
3.
Gupta, R.V. (1997). R.V. Gupta Committee Report for Agricultural Loan. Reserve Bank of India.
 
4.
NSSO (2013). Income, Expenditure, Productive Assets and Indebtedness of Agricultural Households in India. N ational S ample Survey Organisation. Available at: http://mospi.nic.in/sites/defa... (20.06.2021).
 
5.
RBI (2019). Credit Reach Report of the Internal Working Group to Review Agricultural Credit. Reserve Bank of India, 1-15.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top