ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE – WYBRANE ASPEKTY
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Civitas University, Cultural Security Department Collegium Civitas, Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena El Ghamari   

dr Magdalena El Ghamari, Collegium Civitas, Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego, plac Defilad 1, XII piętro, 00-901 Warszawa, Polska; tel. +48 22 65 67 18; ORCID 0000-0001-5798-7545
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):96–109
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Głównym celem pracy jest zaproponowanie bardziej efektywnego podejścia do kultury bezpieczeństwa: postrzegania kultury jako logicznego systemu, który można zrozumieć za pomocą opracowanych teorii i zasad. Materiały i metody: Badania nad bezpieczeństwem kulturowym realizowane w ramach współpracy oraz przegląd literatury, aby w pełni wykorzystać sieci społecznościowe i publiczne materiały źródłowe. Wyniki: Bezpieczeństwo kulturowe analizuje twardą i miękką siłę antyków, dzieł sztuki, zabytków sakralnych i budowli historycznych jako wskaźników ekonomii politycznej dóbr kultury. Wnioski: Analizy politycznego znaczenia budowli historycznych i zabytków religijnych oraz legalnego i nielegalnego globalnego rynku antyków i dzieł sztuki umożliwiają wgląd w strategiczną rolę dóbr kultury w dyplomacji i bezpieczeństwie międzynarodowym. Włączenie operacyjnych zasad kulturowych w określone warunki to kwestia przyszłości, która nada również głębszy wyraz takim fundamentalnym zasadom, jak „nie ma lepszego przyjaciela, ani gorszego wroga” oraz „po pierwsze, nie szkodzić”.
 
REFERENCJE (11)
1.
Barnard A. (2000), History and Theory in Anthropology. University Press, Cambridge.
 
2.
Bainbridge W. S., Stark R. (2007), Teoria religii. Nomos, Kraków.
 
3.
Erickson P.A. , Murphy L.D. (2003), A History of Anthropological Theory. Broadview Press, Ney York.
 
4.
Dobbelaere K. (2008), Sekularyzacja: trzy poziomy analizy. Nomos, Kraków.
 
5.
Durkheim É. (1990), Elementarne formy życia religijnego. PWN, Warszawa.
 
6.
Iannaccone L. (1996), Rational Chioce: Framework for the Scientific Study of Religion, W: L. Young (red.), Rational Chioce Theory and Religion: Summary and Assessment. University Press, London, s. 10-32.
 
7.
Hofstede G. (1994), National Cultures Revisited. An Essay on Man. University Press, Yale, New Haven.
 
8.
Moore J.D. (2004), Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists. Alta Mira Press.
 
9.
Monaghan J., Just P. (2000), Social and Cultural Anthropology: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, UK.
 
10.
McGuire M. B. (2012), Religia w kontekście społecznym. Nomos, Kraków.
 
11.
Salzman P.C. (2001), Understanding Culture: An Introduction to Anthropological Theory. Long Grove, Waveland Press, IL.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725