ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bariery w funkcjonowaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych w stanie Haryana w Indiach
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Data nadesłania: 24-08-2022
 
 
Data akceptacji: 29-09-2022
 
 
Data publikacji online: 29-12-2022
 
 
Data publikacji: 29-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Suninder Singh   

Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):509-518
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
P13
Q14
P32
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel opracowania: Celem tego badania jest wskazanie głównych czynników, które utrudniają działalność PACS w indyjskim stanie Haryana. Materiały i metody: Badanie oparto na danych pierwotnych zebranych od kierownictwa PACS i zgromadzonych przy użyciu kwestionariusza. PACS dobrano metodą doboru celowego. W analizie wykorzystano wartości procentowe. Dane pierwotne zebrano w drugim kwartale 2022 r. Wyniki: W badaniu wykazano, że 100 % ankietowanych menedżerów PACS za główne ograniczenia w działalności PACS uznało brak wystarczających środków, niski poziom depozytów i nasilone codzienne interwencje rządu. W dalszej kolejności wskazywano na brak możliwości pozyskania zasobów (77,77%), brak umiejętności menedżerskich (77,77%), brak wyszkolonego personelu (55,55%), niewłaściwy kanał spłaty pożyczek (44,44%), nieterminową spłatę oraz niski wskaźnik spłat pożyczek (44,44%), ingerencje polityczne (33,33%), trudności wynikające z niskiego poziomu wykształcenia pożyczkobiorców (22,22%) oraz brak woli współpracy ze strony pożyczkobiorców (11,11%). Wnioski: Główne ograniczenia w działalności PACS to brak wystarczających środków, niski poziom depozytów, nasilone codzienne interwencje rządu, brak możliwości pozyskania zasobów oraz brak umiejętności menedżerskich.
 
REFERENCJE (14)
1.
Baka, L. O. (2013). The challenges facing co-operative societies in Kenya, Case Study: Kenya Planter Co- -operative Union (KPCU). Public Policy and Administration Research, 3(11), 32-44.
 
2.
GoH. (2020). Economic Survey of Haryana. Haryana: Department of Economic and Statistical Analysis, 1-176.
 
3.
GoI (2009). Report of the High-powered Committee on cooperatives. Retrieved from: http://www.indiaenvironmentpor.... org.in/files/hpcc2009new.pdf.
 
4.
Homiga, U. (2020). Primary Agricultural Cooperative Society (PACS) in Rural Development in India. Indian Cooperative Review, 57(3), 208-218.
 
5.
Jakhar, B., & Kait, R. (2021). Indebtedness among farmers in Haryana state, India / Zadłużenie wśród rolników w stanie Hariana w Indiach. Economic and Regional Studies, 14(3), 373-384. https://doi.org/10.2478/ ers-2021-0026.
 
6.
Jakhar, B., Rohtas, K., Kumar, V., (2022) LIVES IN DEBT AND DISTRESS: A CASE STUDY ON INDEBTEDNESS OF FARMERS IN THE DRY ZONE OF HARYANA STATE, INDIA. Agricultural Soci Economics Jourlnal, 22(3), 181-191. https://doi.org/10.21776/ub.ag....
 
7.
Khyriem, S. W. (2018). Performance of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in Meghalaya from 2004-05 to 2014-15. International Journal of Scientific Research and Reviews, 7(3), 72-85.
 
8.
NAFSCOB (2020) Performance of Primary Agricultural Credit Societies 2018-19. Mumbai: National Federation of State Cooperative Banks Ltd.
 
9.
Paul, R. R. (2013). Monetary Economics (tenth revised edition). New Delhi: Kalyani Publishers.
 
10.
Preety, Maheshwari, D. K., Kumar, P. and Verma, P. K. (2016) Benefits and challenges faced by the cooperative banks. International Journal of Emerging Technologies in Engineering Research, 4(4), 61-64.
 
11.
RBI (2017). Report on Trend and Progress of Banking in India 2016-17. Mumbai: Reserve Bank of India.
 
12.
Ruchi. (2020). Study of primary agricultural credit societies in India Empirical evidences from Haryana. Thesis for the fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Maharishi Dayanand University. Rohtak, Haryana. Retrieved from http://hdl.handle.net/10603/32....
 
13.
United Nations (2012). International co-operative alliance statement on the co-operative identity. [International Year of Cooperatives; 2012].
 
14.
Yashoda. (2017). Role of Primary Agricultural Co-Operative Society (PACS) in Agricultural Development in India. Global Journal of Management and Business Research, 17(3), 9-12. Retrieved from: https://globaljournals. org/GJMBR_Volume17/E-Journal_GJMBR_(C)_Vol_17_Issue_3.pdf.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top