ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZACHOWANIA ROLNIKÓW-BENEFICJENTÓW W PODSTAWOWYCH SPÓŁDZIELNIACH ROLNICZYCH W STANIE HARIANA (INDIE) W ZAKRESIE SPŁATY POŻYCZEK
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, C.M.K. National Post Graduate College, Sirsa (Haryana), India
 
2
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa (Haryana), India
 
3
Department of Education in Social Science and Humanities, Regional Institute of Education NCERT, Bhubaneshwar, India
 
4
Department of Economics, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonepat, India
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-04-2024
 
 
Data akceptacji: 26-04-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Suninder Singh   

Department of Economics, C.M.K. National Post Graduate College, Sirsa (Haryana), 125102, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):347-354
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
P13
Q14
P32
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W badaniu przeanalizowano zachowania w zakresie spłaty pożyczek wśród rolników w podstawowych spółdzielniach rolniczych w stanie Hariana w Indiach. Materiały i metody: Ustalenia oparto na danych pierwotnych i wtórnych. Dane wtórne zostały zebrane za okres od 2006-2007 r. do 2018-2019 r. Dane pierwotne zostały zebrane w drugim kwartale 2022 roku. Wyniki: Badanie wykazało, że w latach 2008-2009 maksymalny odsetek rolników zalegających z płatnościami wynosił 34,97% ze względu na program redukcji zadłużenia ogłoszony przez rząd Indii w 2008 r. Ujawniło ono ponadto, że około 75% rolników będących beneficjentami regularnie spłacało swoje pożyczki po otrzymaniu korzyści w postaci subwencji odsetek w wysokości 7% od rządu Indii i rządu stanowego. Ustalenia dotyczące danych pierwotnych wykazały, że większość rolników spłacała swoje pożyczki regularnie, a mniej niż 10% beneficjentów nie wywiązywało się ze swoich zobowiązań. Głównym powodem niewypłacalności była pożyczka bez zabezpieczenia i oczekiwanie na program umorzenia pożyczki. Około 19% rolników będących beneficjentami spłacało swoje pożyczki nieregularnie ze względu na krótki czas, w jakim należało dokonać spłaty pożyczki. Wnioski: Krótki czas spłaty pożyczki jest główną przyczyną jej nieregularnego spłacania. Okres spłaty pożyczek powinien zostać wydłużony o rok i należałoby go liczyć od dnia wypłaty pożyczki.
 
REFERENCJE (15)
1.
Gwalior, Madhya Pradesh]. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
2.
ICA (International Cooperative Alliance). (n.d.-a). Cooperative identity, values & principles. Retrieved from: https://www.ica.coop/en/whats-....
 
3.
Jakhar, B., Kait, R., Kumar, V. (2023). Loan utilisation and repayment behaviour: evidence from farmers of Haryana. Economic and Regional Studies, 16(2), 286-316. https://doi.org/10.2478/ ers-2023-0019.
 
4.
Jakhar, B., Kait, R., Kumar, V. (2022). Borrowing and Repayment Hardships: Evidences from Farmers in Haryana. Economic and Regional Studies, 15(4), 562-580. https://doi.org/10.2478/ ers-2022-0038.
 
5.
NAFSCOB (2020). Performance of Primary Agricultural Credit Societies 2019-20. Mumbai: National Federation of State Cooperative Banks Ltd.
 
6.
Naik, B. P. (2021). Study on Credit Utilization Pattern and Repayment behaviour of Agriculture Loan Borrowers of Lead Bank. [Master’s thesis, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Rahuri, Ahmednagar, Maharashtra]. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
7.
Rajput, J. S. (2011). A Study on Repayment Behaviour of Crop Loan Beneficiaries of Budhani Block of Sehore District, Madhya Pradesh. [Master’s thesis, Rajmata Vijayaraje scandia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh]. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
8.
Rawat, R. (2016). A study on Credit Utilization Pattern and Repayment Behaviour of Agricultural Loan Borrowers through co-operative Society in Indergarh tehsil of Datia district (M.P.). [Master’s thesis, Rajmata Vijayraja Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, College of Agriculture, Gwalior, Madhya Pradesh]. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
9.
Satyasai, K. J. S., Badatya, K. C. (2000). Restructuring Rural Credit Co-operative Institutions. Economic and Political Weekly, 35(5), 307-326.
 
10.
Shailaja, N. R., Hebbar, C. K. (2018). Role of Primary Agricultural Cooperative Societies in Rural Financing. International Journal of Management, IT & Engineering, (8), 244-252.
 
11.
Sharma, P. (2010). A Study on Credit utilization Pattern of crop loan beneficiaries through co-operative society of Bhind Block of Bhind District (M.P). [Master’s thesis, Rajmata Vijyaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, College of Agriculture.
 
12.
Singh, A., Singh, S., Malik, K. (2021). Performance of Primary Agricultural Cooperative Societies in Haryana. Agricultural Situation in India, 78(6), 24-31.
 
13.
Singh, S., Singh, A., Lal, C. (2023). Constraints in credit accessibility from primary agricultural cooperative societies in Haryana state, India. Economic and Regional Studies, 16(3), 422-433. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
14.
Singh, S., Singh, A., Lal, Ch., (2022). Constraints in the functioning of primary agricultural cooperative societies in Haryana State, India. Economic and Regional Studies, 15(4), 509-518. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
15.
Yanger, L. (2003). Cooperative Bank Loan Utilization and Repayment Behaviour of Farmers in Nagaland. [Master’s thesis, Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana]. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top