ARTYKUŁ ORYGINALNY
DOBRA PUBLICZNE W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ. SPOŁECZNE ZNACZENIE I FINANSOWANIE
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
2
University of Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Czyżewski   

rof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Poznań University of Economics, Faculty of Economics, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics, Niepodległości Av.10, 61-875 Poznań, Poland; phone: +48 61 854-30-31; e-mail: kmigz@ue.poznan.pl;
 
 
Piotr Kułyk   

dr hab. inż. Piotr Kułyk, University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Department of Human Resources Management in Organisations, Podgórna St. 50, 65-001 Zielona Góra, Poland; phona: +68 328 25 55
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):5-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest przedstawienie społecznego znaczenia i możliwości finansowania dóbr publicznych na przykładzie wybranych rozwiązań stosowanych we Wspólnej Polityce Rolnej UE. W opracowaniu wykorzystano dane charakteryzujące wydatki związane z polityką rolną UE zgodnie z metodologią pomiaru OECD. Rozważania rozpoczęto od wyjaśnienia koncepcji dóbr publicznych i ich roli w biogospodarce. Przeprowadzono analizę zmian struktury finansowego wsparcia rolnictwa w UE w latach 2004-2012 pod kątem oceny poszczególnych narzędzi, służących finansowaniu dóbr publicznych. Wskazano, iż służą one także ich kreacji. Przedstawiono też ograniczenia we wspieraniu finansowania dóbr publicznych. Wykazano, iż w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej UE w coraz większym zakresie brane są pod uwagę specyficzne dla poszczególnych lokalizacji cechy związane z tworzeniem dóbr publicznych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Brouwer F. (2004), Sustaining Agriculture and the Rural Environment: Governance, Policy and Multifunctionality. EdwardElgar Publishing, Cheltenham.
 
2.
Cahill C. (2001), The multifunctionality of agriculture: what does mean? “Euro-Choices”, vol.1, no. 1, s. 36-40.
 
3.
Cooper T., Hart K., Baldock D. (2009), Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union, Institute for European Environmental Policy, Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development, Contract No 30-CE-0233091/00-28, London.
 
4.
Czyżewski A., Kułyk P. (2011), Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rolnictwa: ujęcia teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW, t. 11, s. 16-25.
 
5.
Dalrymple D. G. (2008), International agricultural research as a global public good: concepts, the CGIAR experience and policy issues. Journal of International Development, vol. 20, no. 3, p. 347–379.
 
6.
de Gorter H., Just D. R., Kropp J. D. (2008), Cross-subsidization Due to Inframarginal Support in Agriculture: a General Theory and Empirical Evidence. American Journal of Agricultural Economics, vol. 90, no. 1, p. 42-54.
 
7.
Dillman B. L., Bergstrom J. C. (1991), Measuring Environmental Amenity Benefits of Agricultural Land. W: N. Hanley (red), Farming and the Countryside: An Economic Analysis of External Costs and Benefits. CAB International, Wallingford, s. 250-271.
 
8.
European Commission (2012), Commission Staff Working Document Accompanying the Document Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Brussels.
 
9.
European Commission, Agriculture and Rural Development (2011), The future of CAP direct payments. Agricultural Policy Perspectives, Brief no. 2. Brussels.
 
10.
Floor B., Fox G., Jongeneel R. (2012), The Economic of regulation in agriculture. Com-pliance with Public and Private Standards. CABI, Boston.
 
11.
Gruber J. (2007), Public Finance and Public Policy. Worth Publisher, New York.
 
12.
Klau I. (2013), Global Public Goods. A concept for framing the Post-2015 Agenda?, Dis-cussion Paper, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn, s. 1-51.
 
13.
Nordhaus W. D. (2005), Life after Kyoto: alternative approaches to global warming poli-cies. Working Paper no. 11889, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 
14.
Oates W. (1999), An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, vol. 37, no. 3, s. 1120-1149.
 
15.
OECD (2003), Multifunctionality: the Policy Implications. Paris.
 
16.
OECD (2009), The Bio-economy to 2030 – Designing a Policy Agenda. Report, http:// www.europabio.org/ CriticalI2006/Critical2006.pdf.
 
17.
Samuelson P. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, no. 36, s. 387-389.
 
18.
Schmid O., Padel S., Levidow L. (2012), The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective. Bio-based and Applied Economics, vol. 1, no. 1, s. 47-63.
 
19.
Van Huylenbroeck G., Durand G. (2003), Multifunctional agriculture, a new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate, London.
 
20.
WTO, Doha Work Programme Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004, WT/L/579.
 
21.
www.ec.europa.eu/agriculture/agrista, pobrano: 22.04.2014.
 
22.
www. .oecd.org/tad/support/psecse, pobrano 22.04.2014.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top