ARTYKUŁ ORYGINALNY
INNOWACYJNOŚĆ BIOGOSPODARKI W POLSCE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODPADÓW W 2013 ROKU (STUDIUM PRZESTRZENNE)
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Agricultural University of Kraków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Karol Kukuła   

prof. dr hab. Karol Kukuła, The Agricultural University of Kraków, Department of Statistics and Econometrics, al. Mickiewicza 21, Kraków, Poland; phone: +48 12 662-43-81
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):76-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Artykuł przedstawia wyniki badań nad innowacyjnością biogospodarki w Polsce w zakresie wykorzystania odpadów. Materiały i metody: Badania przeprowadzono w układzie przestrzennym województw w oparciu o informacje z 2013 roku. Innowacyjność biogospodarki w racjonalnym wykorzystywaniu odpadów stanowi zjawisko złożone, które opisuje zestaw wybranych zmiennych diagnostycznych. Wyniki: Następnie opisano metodę z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej, która doprowadza do budowy rankingu ze względu na poziom analizowanego zjawiska złożonego. W dalszej kolejności obiekty (województwa) podzielono stosując proponowaną przez autora metodę podziału na 4 grupy. Wnioski: Czołowe lokaty zajmują województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Ostatnie miejsce w rankingu przypadają na województwa Ściany Wschodniej oraz na województwa: świętokrzyskie, lubuskie i opolskie. Województwa te tworzą najliczniejszą a zarazem najsłabszą grupę czwartą.
 
REFERENCJE (6)
1.
Adamowicz M. (2014), Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 7, nr 4, s. 5-21.
 
2.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Kukuła K. (2014), Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 8, s. 183-198.
 
4.
Lechwar M., Kuźniar W. (2014), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na rozwój biogospodarki. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t.7, nr 4, s. 65-72.
 
5.
Paklikowski R. (2014), Istota innowacyjności – powstanie nowej nauki i jej definicje. Blog Innowacje.
 
6.
Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top