ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZWIĄZEK MIĘDZY BEZPOŚREDNIMI INWESTYCJAMI ZAGRANICZNYMI A OTWARTOŚCIĄ HANDLOWĄ: DANE Z SZEŚCIU GOSPODAREK ROZWINIĘTYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Business Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic
 
 
Data nadesłania: 13-04-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-05-2024
 
 
Data akceptacji: 03-06-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Evans Yeboah   

Department of Business Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):222-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
E22; FI4; O11; O42
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: W ostatnich latach konkurencja w zakresie dominacji gospodarczej na świecie doprowadziła do tego, że gospodarki rozwinięte coraz bardziej koncentrują się na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i eksporcie do innych rozwijających się krajów. Istnieje jednak znacząca luka badawcza, a większość badań koncentruje się na ocenie znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych i otwartości handlowej w krajach rozwijających się, podczas gdy mniej uwagi poświęca się krajom rozwiniętym. Niniejsze badanie analizuje związek między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i otwartością handlową a wzrostem gospodarczym w sześciu gospodarkach rozwiniętych. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono w oparciu o roczne dane Banku Światowego z lat 1990-2022, stosując do celów analizy panelową metodę autoregresji (ang. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)). Wyniki: Oszacowane wyniki wskazują na niekorzystny długoterminowy związek i pozytywny krótkoterminowy wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych gospodarkach. Co więcej, ustalenia ujawniają pozytywny długoterminowy związek i niekorzystny krótkookresowy wpływ otwartości handlowej. Test przyczynowości wykazał dwukierunkowy związek między otwartością handlową a wzrostem gospodarczym. Wnioski: Badanie sugeruje, że niektóre rządy powinny poprawić swoje środowisko inwestycyjne, aby wykorzystać korzyści płynące z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top