ARTYKUŁ ORYGINALNY
Koszty sprzedaży i rozpiętość cenowa wybranych upraw owoców w stanie Haryana: analiza wybranych dystryktów
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Economics, Vaish College of Law, Rohtak
2
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sumista Rani   

Economics, Vaish College of Law, Rohtak
Data nadesłania: 08-09-2022
Data ostatniej rewizji: 14-10-2022
Data akceptacji: 17-10-2022
Data publikacji online: 29-12-2022
Data publikacji: 29-12-2022
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):533–547
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
L11
M31
O13
Q13
Z33
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel opracowania: Celem tego badania jest analiza systemu sprzedaży oraz kanałów sprzedaży, kosztów sprzedaży, marży i skuteczności sprzedaży. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono w dystryktach Sirsa, Sonipat i Yamuna Nagar indyjskiego stanu Haryana w latach 2020 – 2021. Badanie oparto na danych pierwotnych uzyskanych w badaniu terenowym, prowadzonym przy użyciu wstępnie zwalidowanego kwestionariusza. Zastosowano prostą metodę tabelaryczną, wyliczono rozpiętość cenową oraz przeprowadzono analizę skuteczności sprzedaży. Wyniki: Wykazano, że udział producentów w cenach płatnych przez konsumentów (w rupiach indyjskich) jest najwyższy w kanale VI, a w dalszej kolejności w kanałach IV, V i II. Kanał VI okazał się być najbardziej wydajnym kanałem sprzedaży ze względu na brak pośredników. Kanał I charakteryzuje najniższa wydajność sprzedaży ze względu na największą liczbę pośredników zaangażowanych w sprzedaż w tym kanale. Wnioski: Wyniki tego badania wskazują, że rząd powinien ustanowić regulacje na rynku handlu owocami, aby zmniejszyć zaangażowanie pośredników w sprzedaż owoców. Należy też zapewnić przystępne cenowo składowanie owoców w warunkach chłodniczych. Rząd powinien również zapewnić środki transportu owoców (samochody chłodnie), które będą dostępne w rozsądnej cenie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Mishra, S., Singh, R., Singh, O. P. (2014). Economic Analysis of Marketing of Major Vegetables in Varanasi District of Uttar Pradesh, India. Economic Affairs, 59(4), 649. https://economicaffairs.co.in/....
 
2.
Mohideen, A., Sulthan, M., Ishaq, M., Mohamed Ilyas, M. (2016). Marketing of Mango in Theni District. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2(10), 711-719. https://www.semanticscholar.or... Mohideen- Ishaq./d8d575ead1145e53555cdf1d920777e71cd03c8d.
 
3.
Rohtas, Godara, R. S., Rani, M. (2018). An Economic Analysis of Marketing of Kinnow with Special Reference to District Fatehabad of Haryana. International Journal of Research and Analytical Reviews, 5(4), 163-172. https://www.semanticscholar.or...- ECONOMIC-ANALYSIS-OF-MARKETING-OF-KINNOW-WITH-TO-Rohtas- Godara/df3cc293a1cbe3b2fb0d72b3a43d05fbe867d3a3.
 
4.
Sain, V., Luhach, V., Singh, H., Mehla, M. S. (2013). Constraints faced by guava growers in production and marketing of districts of Haryana state. Journal of Agriculture and Veterinary Science, 5(5), 17-20. https://www.researchgate.net/p... rs_in_Production_and_Marketing_of_Districts_of_Haryana_State.
 
5.
Sharma, I., Guleria, A. (2020). Economics of Marketing of Apple Crop and the Problems Faced by Growers in Himachal Pradesh. Economic Affairs, 65(2), 285 293.https://ndpublisher.in/files/h... owersinHimachalPradesh.html.
 
6.
Shende, N. V., Meshram, R. R. (2015). Cost Benefit Analysis and Marketing of Tomato. American International Journal of Research in Formal, Applied & Natural Sciences, 11(1), 46-54. http://iasir.net/AIJRFANSpaper....
 
7.
Singh, R., Bishnoi, D. K., Singh, A. (2010). Cost-benefit Analysis and Marketing of Mushroom in Haryana. Agricultural Economics Research Review, 23(347-2016-17039), 165-172. https://www.researchgate.net/p... _of_Mushroom_in_Haryana.
 
8.
Solanke, S. S., Krishnan, M., Sarada, C., Devi, B. N., Sivaraman, I., Debnath, B. (2013). Production, Price Spread and Marketing Efficiency of Farmed Shrimp in Thane District of Maharashtra. Indian J. Fish, 60(3), 49-50. https://www.researchgate.net/p... ng_efficiency_of_farmed_shrimp_in_Thane_District_of_Maharashtra.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725