ARTYKUŁ ORYGINALNY
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W KREOWANIU WIZERUNKU REGIONU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):47–55
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Władze regionalne zauważają potrzebę kształtowania pożądanego wizerunku regionu i w związku z tym w swoich działaniach poszukują trwałych wyróżników jego tożsamości. Jednym z takich atrybutów, jak zauważono w badaniach przeprowadzonych w miastach polskich może stać się dziedzictwo kulturowe. Celem opracowania jest zatem ocena możliwości wykorzystania tego wyróżnika tożsamości w kreowaniu wizerunku regionu. Elementem dziedzictwa kulturowego jest regionalne dziedzictwo kulinarne, które również może stać się atrybutem na bazie którego budowany będzie pożądany wizerunek regionu. Władze regionu powinny włączyć promowanie dziedzictwa kulinarnego do strategii rozwoju regionu i aktywnie podejmować działania w tym zakresie. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania pilotażowego, które przeprowadzono w 16 regionach (województwach) polskich.
 
REFERENCJE (7)
1.
Buzowska B. (2010), Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego – dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego, Samorząd Terytorialny nr 3;.
 
2.
Kościelecki P. (2007), Kultura w regionach – analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, Studia regionalne i Lokalne nr 3(29);.
 
3.
Kowalik I., Sikora T. (2007), Marketing produktów regionalnych, Marketing i Rynek nr 9;.
 
4.
Kupracz M. (2007), Z problematyki żywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4(30);.
 
5.
Murzyn- Kupisz M. (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, Studia regionalne i Lokalne nr 3(41);.
 
6.
Stanowicka – Traczyk A. (2008), Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz;.
 
7.
Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725