ARTYKUŁ ORYGINALNY
OBSZAR TURYSTYCZNY DOLINA ZIELAWY W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nicolaus Copernicus University
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):112–118
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest analiza i ocena „obszaru turystycznego Dolina Zielawy” w kontekście wykorzystania instalacji słonecznych, jako nowego elementu przestrzeni turystycznej. Wykazano, że pojawianie się nowych komponentów w przestrzeni turystycznej związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, warunkuje kreowanie tej przestrzeni, bowiem obecność tego typu instalacji, tak w gospodarstwach domowych, jak i na budynkach użyteczności publicznej, wpływa także na prestiż danej gminy, regionu, buduje wizerunek miejsca, a tworząc swoisty certyfikat jakości, stanowi reklamę obszaru. W artykule zwrócono uwagę na istotną rolę kapitału ludzkiego (jednego z zasobów endogenicznych) we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych (w tym tych odnoszących się do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych) w gminach. Ponadto wskazano na znaczenie lokalnych władz samorządowych w inicjowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, gdyż to właśnie od ich kompetencji i umiejętności zależy czy i w jaki sposób zostaną pokonane bariery rozwojowe i wykorzystane wszelkie zasoby endogeniczne, tak ludzkie, jak i naturalne, w tym te związane z rozwojem energetyki alternatywnej w aspekcie tworzenia przestrzeni turystycznej.
 
REFERENCJE (13)
1.
Chodkowska-Miszczuk J. (2007), Zmiany w lokalnych sieciach połączeń transportowych na przykładzie gmin wiejskich Sośno i Wisznice. W: J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. 13, KGK PTG, Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa – Rzeszów, s. 269–279.
 
2.
Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D. (2011), Update of the review: Cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Vol. 15, 9, doi:10.1016/j.rser.2011.07.126, pp.4242–4247.
 
3.
Drzewiecki M. (1992), Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa.
 
4.
Kamiński J. (2011), Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. W: Studia Ekonomiczne i Regionalne, część 1 Artykuły, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, t. 4, 1, s. 5–16.
 
5.
Kondracki J. (1988), Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 
6.
Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna. Turyzm 5/2, s. 87–103.
 
7.
Switched On: Renewable Energy Oportunities in Tourism Industry (2003), United Nations Environment Progamme Divison of Technology, Industry and Economics Production and Consumption Branch, Paris.
 
8.
Szymańska D., Chodkowska-Miszczuk J. (2011), Endogenous resources utilization of rural areas in shaping sustainable development in Poland. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Vol. 15, doi:10.1016/j.rser.2010.11.019, pp. 1497–1501.
 
9.
Warszyńska J. (1986), Problemy badawcze geografii turyzmu. W: Folia Geographica, seria Geographia Oeconomica, vol. 19, s. 59–63.
 
10.
Włodarczyk B. (2007), Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy. Turyzm 17/1–2, s. 145–159.
 
11.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725