PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCZEKIWANIA ZAWODOWE STUDENTÓW KIERUNKU EKONOMIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Marek Kuźmicki 1  
,   Magdalena Borysiuk 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 28-07-2021
Data ostatniej rewizji: 12-12-2021
Data akceptacji: 13-12-2021
Data publikacji online: 31-12-2021
Data publikacji: 31-12-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):475–484
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest określenie oczekiwań zawodowych studentów kierunku Ekonomia PSW w Białej Podlaskiej. Artykuł prezentuje także, opinie respondentów na temat szczególnie pożądanych wartości u potencjalnych pracodawców. Materiały i metody: Badania zostały zrealizowane przy wykorzystaniu metody CAWI w styczniu 2021 roku. Wzięło w nich udział 108 studentów kierunku Ekonomia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wyniki: Większość respondentów oczekuje od swoich przyszłych pracodawców: atrakcyjnego wynagrodzenia, stabilności zatrudnienia, możliwości awansu oraz przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. Najmniej znaczącymi wartościami okazały się: praca w dużym mieście, praca w dogodnej lokalizacji oraz możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Pracę w dużym tempie i pod presją czasu lepiej znieśliby studenci ze starszych roczników. Konieczność wykonywania pracy odtwórczej i skupiania się w pracy jedynie na wąskim zakresie obowiązków nie byłaby znaczącym problemem dla uczestników badań. Wnioski: Studenci k ierunku Ekonomia PSW w Białej Podlaskiej zaangażują się w pracę, wykonają ją najlepiej jak potrafią, jeśli będą odpowiednio wynagradzani, zyskają możliwość dalszego rozwoju zawodowego, a atmosfera i warunki pracy będą dobre i komfortowe.
 
REFERENCJE (11)
1.
Barford, I. N., Hester, P. T. (2011) Analyzing Generation Y Workforce Motivation, Defense AT&L: Special Edition, March - April.
 
2.
Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 49, 158-171.
 
3.
Jędrzejczyk, W. (2013). Intuicja jako kompetencja menedżerska. TNOiK “Dom Organizatora“, Toruń.
 
4.
Marcinkowska, E. (2015). Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 130-140.
 
5.
Michna, M. (2016). Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik sukcesów w przedsiębiorstwach przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 23, vol. 1, 130-136.
 
6.
Plewka, C. (2016). Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2, 39-50.
 
7.
Rakowska, A. (2014). Różnorodność zasobów ludzkich – stan badań i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 351-360.
 
8.
Seemiller, C., Grace M. (2016). Generation Z Goes to College, John Wiley & Sons, San Francisco.
 
9.
Sułkowski, Ł. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 
10.
Szwarc , K. (2012). Oczekiwania studentów UEP wobec przyszłego pracodawcy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 25(3), 167-184. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
11.
Wołk, Z. (2009). Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725