PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENCJA MONOGRAFII MACIEJA SZLINDERA „BEZWARUNKOWY DOCHÓD PODSTAWOWY. REWOLUCYJNA REFORMA SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU”, PWN, WARSZAWA, 2018, S. 310
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Włodzimierz Wójcicki   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Data nadesłania: 30-06-2020
Data akceptacji: 15-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):363–374
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na forum ekonomicznym realizuje się postulat wieloaspektowego ujmowania zagadnień ekonomicznych, czego przykładem jest ekonomia behawioralna i instytucjonalna, kliometria, wikinomia, inne – uwzględniające dorobek antropologii kultury, socjologii, etyki, filozofii, historii gospodarczej, również wybranych nauk ścisłych jak matematyka i fizyka. Wśród nich coraz bardziej widoczna jest ekonomia redystrybucji, relacji kapitał vs praca, problemy prekariatu, dochodu gwarantowanego dla każdego obywatela – w wersji uwarunkowanej i bezwarunkowej, który jest nowym pomysłem na gospodarkę i społeczeństwo. Pomysł ten wyrasta na gruncie krytyki neoliberalizmu, ingeruje w system wartości ukształtowanych w kapitalizmie, rolę państwa opiekuńczego, system pomocy społecznej od strony instytucji oraz beneficjentów, którzy dotychczasowe przywileje zamieniliby na niezbywalne prawa. Autor rekomenduje dochód podstawowy bezwarunkowy, po uprzednim scharakteryzowaniu szerokiego wachlarza rozwiązań postulowanych, realizowanych w skali eksperymentalnej i stosowanych w praktyce polityki społecznej. Monografia jest w umiarkowanym stopniu manifestem autora, jest przede wszystkim szerokim – w sensie czasu, autorów i nurtów ekonomii – przeglądem poglądów na partycypację w dochodzie narodowym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Biznes.interia.pl/praca/news-h..., nld,4523930; 2020.06.21.
 
2.
Delong, J.B., Boushey, H., Steinbaum, M. (2018). Kapitał w XXI wieku, trzy lata później (Capital in the Twenty-First Century, Three Years Later), W: Boushey H., Delong J.B., Steinbaum M. (red.), Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności (After Piketty: The Agenda for Economics and Inequality). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. https://doi.org/10.4159/978067....
 
6.
Mfiles.pl/pl/index.php/ Strategia; 2020.06.20.
 
8.
Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. (Public finance. The contemporary perspective). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
9.
Piketty, T. (2015a). Kapitał w XXI wieku (Capital in the Twenty-First Century). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. https://doi.org/10.4159/978067....
 
10.
Piketty, T. (2015b). Ekonomia nierówności (The Economics of Inequality). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
12.
Pompowski, T. (2010). Izrael zwalcza ubóstwo podatkiem negatywnym (Israel fights poverty with negative tax), obserwatorfinansowy.pl/tematyk...; dostęp: 2020.05.06.
 
13.
Szlinder, M. (2018). Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku (Unconditional Basic Income. A Revolutionary Reform of the 21st Century Society). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 
16.
Wójcicki, W. (2017) O czym mówi i nie mówi ekonomia. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
17.
Wójcicki, W. (2018). Wielkości i proporcje w ekonomii. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
18.
Woś, R. (2018). Dziś „100 milionów” Wałęsy już nie brzmi dziwacznie. PiS powinno zacząć mówić o 1000 plus (Today, Wałęsa’s 100 million is not so out of place any more, Law and Justice should start talking about 1000 plus), wiadomości.gazeta.pl/wiadomości/ 7,161770,23528610,wos-dzis-100-milionow-walesy-już-nie-brzmi-dziwacznie-pis.html; 2020.05.06.
 
19.
Woś, R. (2019). Economicus 2019 rozstrzygnięty, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 22-24.11.2019 r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725