ARTYKUŁ ORYGINALNY
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA W POLSCE – RANKING WOJEWÓDZTW W 2016 ROKU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Zakład Ekonomii, Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
 
 
Data nadesłania: 21-09-2018
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Karol Kukuła   

Zakład Ekonomii, Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):23-32
 
Klasyfikacja JEL: C1
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule przedstawiono badania mające na celu budowę rankingu województw ze względu na stopień zanieczyszczenia środowiska. Ukazanie przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń skutkować winno podjęciem właściwych działań proekologicznych w przestrzeni województw. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano materiały wtórne zamieszczone w wydawnictwie GUS „Ochrona Środowiska – Environment 2017”. Zastosowano metodę rangowania zmiennych diagnostycznych, a następnie skonstruowano zmienną syntetyczną określającą poziom zanieczyszczeń w poszczególnych województwach, co pozwoliło na budowę ich rankingu. W końcowym etapie wykorzystując metodę własną, dokonano podziału województw na 3 grupy. Wyniki: Ranking zawiera uporządkowane województwa od stosunkowo mało do bardzo zanieczyszczonych. Wyodrębniono 3 grupy województw ze względu na omawiane kryterium. Okazuje się, że do grupy III o najwyższym stopniu skażenia środowiska należy aż 8 województw, co stanowi połowę ich liczebności. Wnioski: Autor uważa, iż celem sporządzenia bardziej precyzyjnej przestrzennie diagnozy w zakresie stanu środowiska naturalnego w Polsce należy rozszerzyć badania poprzez uwzględnienie adekwatnych informacji na poziomie powiatów.
 
REFERENCJE (12)
1.
Adamowicz, M. (2014). Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(4), 5-21.
 
2.
Chyłek, E.K. (2014). Strategiczny program biostrateg i jego znaczenie do realizacji celów biogospodarki. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(4), 43-53.
 
3.
Guzal-Dec, D., Siedlecka, A., Zwolińska-Ligaj, M. (2016). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych”. Economic and Regional Studies, 10(1), 125-129.
 
4.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–326.
 
5.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Kukuła, K. (2015). Equipment with some appliances and facilities of environmental protection in villages (space study - 2013). Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 14(2), 75-83.
 
7.
Kukuła, K. (2016). Municipal waste mangement in Poland in the light of Multi – Dimensional Comparative Analysis. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 15(4), 93-103. https://doi.org/10.22630/ASPE.....
 
8.
Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, LXII(2), 219 -231.
 
9.
Kukuła, K., Luty, L. (2018). O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 183-192. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
10.
Pieniążek, A. (2016). Korytarze ekologiczne – aktywność organizacji pozarządowych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10(2), 50-63.
 
11.
Wielewska, I., Kacprzak, M. (2016). Directions of undertaking ecological innovations in agribusiness companies. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 15(4), 183-193.
 
12.
Wiatrak, A.P. (2017). Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 286-297.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top