ARTYKUŁ ORYGINALNY
Strategie cenowe w systemie zarządzania przychodami w obiektach hotelowych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of tourism and hotel&restaurant business, Lviv University of Trade and Economics, Ukraine
 
 
Data nadesłania: 29-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-09-2022
 
 
Data akceptacji: 08-09-2022
 
 
Data publikacji online: 28-09-2022
 
 
Data publikacji: 28-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Iryna Melnyk   

Department of tourism and hotel&restaurant business, Lviv University of Trade and Economics, Samchuka 9, 79005, Lviv, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(3):383-396
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Usystematyzowanie zasad kształtowania polityki cenowej w obiektach hotelowych z uwzględnieniem segmentacji bazy klientów oraz dotychczasowych wzorców i strategii cenowych według systemu zarządzania przychodami. Materiały i metody: Podstawą tego opracowania jest analiza teoretycznych i praktycznych aspektów strategii cenowej w systemie zarządzania obiektami hotelowymi. W opracowaniu wykorzystano artykuły naukowe oraz praktyczne rekomendacje osób odpowiedzialnych za zarządzanie przychodami, na podstawie których sporządzono zestawienie zasad wyceny usług hotelarskich w zależności od preferencji i wymagań poszczególnych segmentów konsumentów. Wyniki: Ustalono, że – w przypadku stosowania określonych strategii – należy usystematyzować sposób i terminy rezerwacji usług hotelarskich przez przedstawicieli głównych segmentów rynku, a także prawidłowo ocenić elastyczność ich zapotrzebowania na takie usługi. Wnioski: Zarządzanie przychodami ze sprzedaży usług hotelarskich polega na stosowaniu elastycznych cen w odniesieniu do tej samej kategorii przychodów; wysokość cen zależy od okresu, w którym dochodzi do sprzedaży produktu, aż do momentu, w którym produktu nie będzie już można sprzedać. Przesłanka ta zakłada konieczność opracowania odpowiedniej polityki cenowej oraz określenia konkretnych wolumenów tych usług.
 
REFERENCJE (25)
1.
Abrate, G., Fraquelli, G., & Viglia, G. (2012). Dynamic pricing strategies: Evidence from European hotels. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 160-168. https://doi.org/10.1016/j.ijhm....
 
2.
Adhikari, A., Basu, A., & Raj, S. P. (2013). Pricing of experience products under consumer heterogeneity. International Journal of Hospitality Management, 33, 6-18. https://doi.org/10.1016/j.ijhm....
 
3.
Altexsoft (2021). Hotel Revenue Management: Solutions, Best Practices, Revenue Manager's Role. Downloaded from: https://www.altexsoft.com/blog... (access: 05.07.2022).
 
4.
Avinal, E.A. (2005). Revenue management in hotels. Journal of Foodservice Business Research, 7(4), 51-57. https://doi.org/10.1300/J369v0....
 
5.
Beck, J., Knutson, B., Cha, J., & Kim, S. (2011). Developing Revenue Managers for the Lodging Industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 10(2), 182-194. https://doi.org/10.1080/153328....
 
6.
Burgess, C., & Bryant, K. (2001). Revenue management - the contribution of the finance function to profitability. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(3), 144-150. https://doi.org/10.1108/095961....
 
7.
Camilleri, M. A. (2018). Pricing and Revenue Management. Downloaded from: https://www.um.edu.mt/library/... (access: 19.06.2022).
 
8.
Collins, M., & Parsa, H. G. (2006). Pricing strategies to maximize revenues in the lodging industry. International Journal of Hospitality Management, 25(1), 91-107. https://doi.org/10.1016/j.ijhm....
 
9.
Denizci Guillet, B., & Mohammed, I. (2015). Revenue management research in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(4), 526-560. doi:10.1108/ijchm-06-2014-0295.
 
10.
Hotel Tech Report (2022). Hotel Revenue Management: Strategies, Tools, Definitions. Downloaded from: https://hoteltechreport.com/ne... (access: 19.06.2022).
 
11.
IRIS Pricing Solutions (2022). Value-Based Pricing & Revenue Management. Downloaded from: https://www.pricingsolutions.c... (access: 15.06.2022).
 
12.
Lacalle E. (2021). 10 best hotel revenue management strategies you should adopt. Downloaded from: https://www.mews.com/en/blog/h... (access: 20.06.2022).
 
13.
McCormick M. (2017). Here Are Effective Revenue Management Strategies You Can Use Today. Downloaded from: https://blog.blackcurve.com/he... (access: 19.06.2022).
 
14.
Noone, B. M., & Mattila, A. S. (2009). Hotel revenue management and the Internet: The effect of price presentation strategies on customers' willingness to book. International Journal of Hospitality Management, 28(2), 272-279. https://doi.org/10.1016/j.ijhm....
 
15.
Okumus, F. (2004. Implementation of yield management practices in service organisations: empirical findings from a major hotel group. The Service Industries Journal, 24(6), 65-89. https://doi.org/10.1080/026420....
 
16.
Queenan, C.C., Ferguson, M.E. and Stratman, J.K. (2011). Revenue management performance drivers: an exploratory analysis within the hotel industry. Journal of Revenue and Pricing Management, 10(2), 172-188. https://doi.org/doi:10.1057/rp....
 
17.
Revfine (2022). Open Pricing: Why Is It the Next Hotel Revenue Management Strategy. Downloaded from: https://www.revfine.com/open-p... (access: 15.07.2022).
 
18.
Ropero, M.A. (2011). Dynamic pricing policies of hotel establishments in an online travel agency. Tourism Economics, 17(5), 1087-1102. https://doi.org/10.5367/te.201....
 
19.
Sahli, M. (2010). An introduction to revenue management for the hospitality industry: Principles and practices for the real world. Journal of Revenue and Pricing Management, 9(1-2), 192-193. https://doi.org/10.1057/rpm.20....
 
20.
Saud D. (2021). What is Yield Management? Yield Management Pricing Guide. Benefits and Advantages, History, Formulas Definition, Strategies, and Examples. Downloaded from: https://dynamics.folio3.com/bl... (access: 19.06.2022).
 
21.
Talluri, K., Van Ryzin, G., 2004. The theory and practice of revenue management. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. https://doi.org/10.1007/b13900....
 
22.
Talón-Ballestero P., Nieto-García M., González-Serrano L. (2022) The wheel of dynamic pricing: Towards open pricing and one to one pricing in hotel revenue management. International Journal of Hospitality Management, V. 102. https://doi.org/10.1016/j.ijhm....
 
23.
Tranter, K.A., Stuart-Hill, T. and Parker, J. (2009). An Introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry: Principles and Practices for the Real World. Pearson Prentice Hall.
 
24.
Varki, S. and Colgate, M. (2001) The role of price perceptions in an integrated model of behavioral intentions. Journal of Service Research, 3(3): 232-240. https://doi.org/10.1177/109467....
 
25.
YieldPlanet (2018). Strategic pricing. Downloaded from: https://www.yieldplanet.com/re... (access: 15.07.2022).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top