ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA ZAKUPU SPOŻYWCZYCH PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW KROSNA
 
Więcej
Ukryj
1
The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education in Krosno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Brągiel   

mgr inż. Elżbieta Brągiel, The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education i Krosno, 12 Dmochowskiego Street, 38-400 Krosno, Poland; phone. 693-10-25-36
 
 
Marta Pisarek   

dr inż. Marta Pisarek, The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education i Krosno, 12 Dmochowskiego Street, 38-400 Krosno, Poland; phone. 693-10-25-36
 
 
Małgorzata Źródło-Loda   

dr inż. Małgorzata Źródło-Loda, The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education i Krosno, 12 Dmochowskiego Street, 38-400 Krosno, Poland; phone. 693-10-25-36
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):79-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza czynników wpływających na decyzje zakupu produktów ekologicznych przez mieszkańców Krosna. Materiał i metody badawcze: badania przeprowadzone w latach 2010-2011 zrealizowano przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu na próbie losowo wybranych 224 pełnoletnich mieszkańców Krosna. Wyniki: Respondenci deklarujący kupno produktów ekologicznych, najczęściej przy ich zakupie, zwracają uwagę na cenę i datę ważności. Najmniejsze znaczenie podczas wyboru produktów ekologicznych miały namowa sprzedawcy i rodzaj opakowania. Połowa nabywców zauważa dużą różnicę między żywnością ekologiczną a konwencjonalną. Niemal wszyscy respondenci z kupowanych produktów ekologicznych byli co najmniej zadowoleni. Wnioski: 1. Dla mieszkańców Krosna dostępność do ekologicznych produktów żywnościowych limitowana jest przez wysoką cenę oraz brak ich w ofercie handlowej sklepów, w których respondenci robią najczęściej zakupy. 2. Jako ważne czynniki mające wpływ na wzrost zakupów produktów ekologicznych wskazano większą świadomość konsumentów i reklamę.
 
REFERENCJE (22)
1.
Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność, Nauka. Technologia. Jakość, 6(55), s. 81-89.
 
2.
Fleszar J., Stasiak J. (2006), Czynniki i motywacje zakupu żywności ekologicznej konsumentów rynku koszalińskiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(2), s. 36-41.
 
3.
Gulbicka B., 2007, Rynek żywności ekologicznej, W: B. Gulbicka, M. Kwasek (red.) Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, s. 84-87.
 
4.
Hamm U., Gronefeld F. (2004), The European Market for Organic Ford: Revised and Updated Analysis. Organic Marketing Initiatives and Rural Development, The University of Wales, Aberystwyth.
 
5.
Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K. (2011), Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich, Probl. Hig. Epidemiol., nr 92(4), s. 960-964.
 
6.
Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
7.
Mackiewicz-Walczak I. (2006), Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badań bezpośrednich – czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce. Świat marketingu, http://www.swiatmarketingu.pl/... (dostęp: 13.06.2014).
 
8.
Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
9.
Pisarek M., Rybak Ł., Wójcik T. (2012), Wykorzystanie żywności ekologicznej w żywieniu rodziny miejskiej na przykładzie Przemyśla, W: K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, (red.), Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 297-306.
 
10.
Przybylak-Zdanowicz M. (2011), Światowy rynek żywności ekologicznej zwiększa się…, http://www.biokurier.pl/compon... (dostęp: 13.06.2014).
 
11.
Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
12.
Śmiechowska M., Śmiejowska I. (2006), Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(2), s. 190-198.
 
13.
Woźniak L., Dziedzic S. (2005), Motywy zakupu produktów rolnictwa ekologicznego w teorii i praktyce, W: Z. Zbytek (red.), Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. t. II, Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, s. 319-327.
 
14.
Zielińska H., Zieliński K., 2004, Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian, W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, Wyd. Katedra Teorii Ekonomii, UR, Rzeszów, s. 105-118.
 
15.
Żakowska-Biemans S. (2005a), Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów, Roczniki Naukowe SERIA, T.VII, z. 3, s. 203-207.
 
16.
Żakowska-Biemans S. (2005b), Czynniki warunkujące rozwój popytu na żywność w opinii polskich konsumentów, W: Z. Zbytek (red.), Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. t. II, Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, s. 328-334.
 
17.
Żakowska-Biemans S. (2007), Rynek żywności ekologicznej w Polsce – szanse i możliwości rozwoju. Wydawnictwo CDR w Brwinowie o. w Radomiu, Radom.
 
18.
Żakowska-Biemans S. (2011a), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(4), s. 216-220.
 
19.
Żakowska-Biemans S. (2011b), Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. Raport z badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
20.
Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
21.
www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce (dostęp: 26.05.2014).
 
22.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top