ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-10-2020
 
 
Data akceptacji: 09-10-2020
 
 
Data publikacji: 17-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Krasuski   

Wydział Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):452-460
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Głównym wyzwaniem dla terenów poprzemysłowych jest włączenie ich do obiegu społeczno-gospodarczego i nadanie im nowych funkcji w strukturach miejskich. Materiały i metody: W niniejszej pracy skupiono się na analizie wybranych przypadków przekształceń terenów poprzemysłowych na cele: usługowe, mieszkaniowe, kulturowo-edukacyjne. Wyniki: Mimo dużych możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych, wykazanych na podstawie analizy przypadków, na cele mieszkaniowe, kulturowo-edukacyjne, czy usługowe w dalszym ciągu istnieje wiele barier ponownego zagospodarowania terenu. Należą do nich m.in. bariery informacyjne, finansowe czy też systemowe. Wnioski: Nieuregulowany stan prawny, niewystarczająca infrastruktura techniczna, istniejąca zabudowa kubaturowa, występujące skażenie ekologiczne, a przede wszystkim ograniczona dostępność danych i informacji o stanie danego terenu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: Q1, Q2, R11, R12
 
REFERENCJE (14)
1.
Asfahl, C. (1998). Roboty i avtomatizaciâ proizvodstva. Praga: Wydawnictwo Mašinostroenie.
 
2.
Bajerska, I. (2010). Ogród na dachu BUW. Dachy zielone e-kwartalnik, 1, 16-21.
 
3.
Biernacka, E., Borowski, J., Małuszyńska, I., Małuszyński, M.J. (2006). Chrom nikiel i ołów w wierzchniej warstwie gleb aglomeracji warszawskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 34, 43-50.
 
4.
Biernacka, E., Małuszyńska, I., Małuszyński, M.J. (2007). Zawartość ołowiu w wierzchniej warstwie gleb z wybranych rejonów Polski o różnym stopniu antropopresji. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 38, 7-12.
 
5.
Borówek, I. (2010). Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. [W:] A. Muzioł-Węcławowicz (red.), Przykłady rewitalizacji miast Tom 12 serii Rewitalizacja miast polskich (s. 103-131). Kraków: Wydawnictwo IRM.
 
6.
Brown, S. (2011). Praktyczne feng shui w biznesie. Łódź: Wydawnictwo RAVI.
 
7.
Brüning, E., Ranft, H., (2008). Grünanlagen für Industriebetriebe. Berlin: Wydawnictwo Veb Deuscher Verlag für Grundstoffindustrie.
 
8.
Jarczewski, W. (2010). Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy. [W:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza. Tom 8 serii Rewitalizacja miast polskich (s. 14-21). Kraków: Wydawnictwo IRM.
 
9.
Kowalczyk, A. (2011). Dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 2, 66-81.
 
10.
Małuszyński, M.J., Biernacka, E., Kośla, T., Małuszyńska, I. (2009). Vanadium content in plants in the areas under different petroleumderived substances pollution. Polish Journal of Environmental Studies, 18(2B), 110-112.
 
11.
Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 661-668.
 
12.
Zaborska-Jagiełło, A. (2013). Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację zespołów poprzemysłowych. Warszawa: Wydawnictwo. Instytutu Rozwoju Miast.
 
13.
Zimpel, J. (2013). Rewitalizacja miast: projekt kulturowy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
14.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top