ARTYKUŁ ORYGINALNY
Ewolucja zaangażowania gospodarczego Chin w Europie Środkowej i Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
1
Centre for European Studies, Jawaharlal Nehru University, India
 
 
Data nadesłania: 13-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-03-2022
 
 
Data akceptacji: 04-03-2022
 
 
Data publikacji online: 31-03-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mukesh Shankar Bharti   

Centre for European Studies, Jawaharlal Nehru University, 110067, New Delhi, India
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):90-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem tego badania jest ocena partnerstwa gospodarczego między Chinami oraz Europą Środkową i Wschodnią (CEE). Ocenia ono politykę gospodarczą, odkąd współpraca w regionie rozpoczęła się w postaci procesu 17+1. Badanie ocenia sukces i porażkę zaangażowania gospodarczego Chin w 17 krajach CEE i regionie bałkańskim. Niniejszy artykuł bada wzmocnienie relacji w krajach CEE dla rozwoju gospodarczego. Przygląda się powiązaniom dyplomatycznym, więzom handlowym i inicjatywom gospodarczym, oraz bada stosunki Chin z innymi krajami CEE. Celem artykułu jest zbadanie geograficznej dystrybucji gospodarczego wpływu Chin na kraje CEE. Materiały i metody: Techniką porównawczą szeroko stosowaną przez prasę, media, think tanki i komunikację jest analiza treści. Istnieją oficjalne statystyki z szerokiej gamy instytucji (Chińscy Obserwatorzy w Europie Środkowej i Wschodniej (CHOICE), IMF, OECD, Komisja Europejska, Unia Europejska, statystyki krajów CEE i Europejska Służba Działań Zewnętrznych). Wynik: Najnowszy wynik wskazuje, że chińska polityka gospodarcza nie osiąga większego sukcesu niż cele spodziewane w krajach CEE. Wnioski: Wpływ gospodarczy Chin na kraje CEE jest względnie mały. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są wysoce zależne od stosunków handlowych i inwestycyjnych z państwami rozwiniętymi, głównie członkami UE, podczas gdy Chiny stanowią niewielki udział.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (40)
1.
Andrijauskas, K., Bachulska, A., Bērziņa-Čerenkova, U.A., Karásková, I., Karindi, L., Leonte, A., Pejić, N., Szunomár, A., Šebok, F., Vladisavljev, S. (2020). Empty shell no more: China’s growing footprint in Central and Eastern Europe. Prague: Association For International Affairs (AMO).
 
2.
Bąk, M. (2019). Central and Eastern European Countries Toward the Belt and Road Initiative: The Role of 16+1 Initiative. Global Journal of Emerging Market Economies, 11(1-2), 11-36. https://doi. org/10.1177/0974910119871374.
 
3.
Bansal, A. (2021). China’s growing troubles in Central and Eastern Europe. Observer Research Foundation. Downloaded from: https://www.orfonline.org/expe... (access: 19.04.2021).
 
4.
Bloor, M., Wood, F. (2006). Phenomenological methods. Keywords in qualitative methods. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/978184....
 
5.
Brattberg, E., le Corre, P., Stronski, P., de Waal, T. (2021). China’s Influence in Southeastern, Central, and Eastern Europe: Vulnerabilities and Resilience in Four Countries. Downloaded from: https://carnegieendowment org/2021/10/13/china-s-influence-in-southeastern-central-and-eastern-europe-vulnerabilitiesand- resilience-in-four-countries-pub-85415 (access 31.10.2021).
 
6.
Dams, T., Rühlig, T., Tonchev, P. (2021). Does China still care about soft power? Assessing the diversity of approaches in Europe. In: T. Dams, X. Martin, V. Kranenburg (eds.), China’s Soft Power in Europe Falling on Hard Times (s. 5-13). Den Haag: The Netherlands Institute of International Relations, ‘Clingendael’.
 
7.
European Commission. (2019). Foreign investment screening: new European framework to enter into force in April 2019. Downloaded from: http://europa.eu/rapid/press-r.... htm (access: 05.03.2019).
 
8.
European External Action Service (EEAS). (2018). The European way to connectivity – a new strategy on how to better connect Europe and Asia. Downloaded from: https://eeas.europa.eu/delegat... 50752/european-way-connectivity-%E2%80%93-new-strategy-how-better-connect-europe-andasia_ uz (access: 19.09.2018).
 
9.
Feng, D. (2021). Benefits of BRI to Central, Eastern Europe undeniable: experts. Downloaded from: https:// www.globaltimes.cn/page/202103/1217721.shtml (access: 08.03.2021).
 
10.
Fürst, R., Tesař, F. (eds.). (2014). China’s Comeback in Former Eastern Europe: No Longer Comrades Not Yet Strategic Partners?. Prague: Institute of International Relations.
 
11.
García-Herrero, A., Kwok, K.C., Xiangdong, L., Summers, T., Yansheng, Z. (2017). EU–China economic relations to 2025 building a common future. Bruegel, Chatham House, China Center for International Economic Exchanges and The Chinese University of Hong Kong. Downloaded from: http://bruegel.org/wp-content/ uploads/2017/09/CHHJ5627_China_EU_Report_170913_WEB.pdf (access: 08.03.2021).
 
12.
Hillman, J.E. (2018). The Rise of China-Europe Railways. CSIS. Downloaded from: https://www.csis.org/ analysis/rise-china-europe-railways (access: 06.03.2018).
 
13.
Jakóbowski, J., Popławski, K., Kaczmarski, M. (2018). The Silk Railroad: The EU-China rail connections: background, actors, interests. Downloaded from: https://www.osw.waw.pl/en/publ... 2018-02-28/silk-railroad (access: 28.02.2018).
 
14.
Kavalski, E. (2018). China’s Belt and Road Initiative in Central and Eastern Europe. Asian Int Stud Rev, 19(2), 13-32. https://doi.org/10.16934/isr.1....
 
15.
Kowalski, B. (2017). China’s foreign policy towards Central and Eastern Europe: the “16+1” format in the South-South cooperation perspective Cases of the Czech Republic and Hungary. Camb Journal Eurasian Studies, 1, 1-16. https://doi.org/10.22261/7R65Z....
 
16.
Lee, M. (2019). Pompeo warns Eastern Europe on Chinese and Russian meddling. Downloaded from: https:// apnews.com/article/d6639cadbde74b6d8bf2acc0e86c4550 (access: 12.02.2019).
 
17.
Linden, R.H. (2018). The open door swings back: the challenge of Chinese investment. Downloaded from: https://www.iai.it/en/pubblica... (access: 21.03.2018).
 
18.
Matura, T. (2018). The Belt and Road Initiative depicted in Hungary and Slovakia. Journal Contemporay East Asia Studies, 7(2), 174-189. https://doi.org/10.1080/247610....
 
19.
Matura, T. (2019). China–CEE trade, investment and politics. Europe-Asia Studies, 71(3), 388-407. https:// doi.org/10.1080/09668136.2019.1571166.
 
20.
Nye Jr, J.S. (1990). Soft Power. Foreign Policy, 80, 153-171. https://doi.org/10.2307/114858....
 
21.
Pavlićević, D. (2019). A power shift underway in Europe? China’s relationship with Central and Eastern Europe under the Belt and Road Initiative. In: X. Li (eds.), Mapping China’s “One Belt One Road” Initiative (249-278). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
22.
Pendrakowska, P. (2018). Poland’s perspective on the Belt and Road Initiative. Journal Contemporary East Asia Studies, 7(2), 190-206. https://doi.org/10.1080/247610....
 
23.
Pentcheva, V. (2018). The tale of two Chinas: improving the dialogue on Chinese investment in Europe. Centre for European Policy Analysis. Washington, DC: Center for European Policy Analysis.
 
24.
Pepermans, A. (2018). China’s 16+1 and Belt and Road Initiative in Central and Eastern Europe: economic and political influence at a cheap price. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 26(2-3), 181- 203. https://doi.org/10.1080/257396....
 
25.
Pierce, R. (2008). Research Methods in Politics. London: Sage Publications Ltd. https://doi. org/10.4135/9780857024589.
 
26.
Pratap, A. (2021). Why Hungarians are opposing upcoming Chinese university in Budapest. Downloaded from: https://www.theweek.in/columns...- university-in-budapest-anita-pratap.html (access: 27.07.2021).
 
27.
Procurement, R. (2019). Eesti turismi turundamine Hiinas. Downloaded from: https://riigihanked.riik.ee/ rhr-web/#/procurement/1600788/general-info (access: 14.11.2019).
 
28.
Qiu, Z. (2015). The ‘Triple Win’: Beijing’s Blueprint for International Industrial Capacity Cooperation. Downloaded from: https://jamestown.org/program/... ial-capacity-cooperation/ (access: 14.11.2019).
 
29.
Railfreight. (2021). China-Europe Express celebrates ten-year anniversary. Downloaded from: https://www.railfreight.com/be... (access: 27.07.2021).
 
30.
Ramo, J. (2004). The Beijing consensus. London: The Foreign Policy Center.
 
31.
Shang, Y., Ponikvar, N., Kejžar, K. (2016). The changing patterns of China–CEE trade. Europe-Asia Studies, 68(9), 1486-1505. https://doi.org/10.1080/096681....
 
32.
Song, W. (2017). China’s relations with Central and Eastern Europe: from “old comrades” to new partners. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131....
 
33.
Song, W. (2019). Logic of the Chinese developmental state and China’s geo-economic engagement with Central and Eastern Europe. Asia Europe Journal, 17(4), 387-401. https://doi.org/10.1007/s10308....
 
34.
Szunomár, Á. (2019). China‘s investments and infrastructural expansion in Central and Eastern Europe. In: S. Jian, H. Guenter (eds.), Opportunities and challenges: sustainability of China-EU relations in a changing world (84–103). Beijing: China Social Sciences Press.
 
35.
Szunomár, Á., Karindi, L., Leonte, A. (2020). Economic relations: A sugar cane, or a sugar-coated stick?. Prague: Association for International Affairs (AMO).
 
36.
The Baltic Course. (2017). Latvian Investment and Development Agency inks tourism cooperation agreement with Alibaba Group. Downloaded from: http://www.balticcourse.com/en...= 129738&underline=chinese+tourists (access: 27.07.2021).
 
37.
Üncel, A.E., Guner, O. (2021). 17+1 Cooperation: An Overall Assessment on China-Central and Eastern European Countries Relations. Journal of International Relations and Diplomacy, 4(2), 49-67. https://doi. org/10.51763/uid.996619.
 
38.
Vangeli, A. (2017). China’s engagement with the sixteen countries of Central, East and Southeast Europe under the Belt and Road Initiative. China World Economy, 25(5), 101-124. https://doi.org/10.1111/cwe.12....
 
39.
Vangeli, A., Pavlićević, D. (2019). Introduction: New perspectives on China – Central and Eastern Europe relations. Asia Europe Journal 17(4), 361-368. https://doi.org/10.1007/s10308....
 
40.
Yang, Y. (2019). China, Poland Vows to Strengthen Bilateral Cooperation. Downloaded from http://www. xinhuanet.com/english/2019-07/09/c_138211378.htm (access: 19.07.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top