ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONSORCJA HOTELARSKIE JAKO PRZESŁANKA OGRANICZANIA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Pedagogical University of Cracow Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Sala   

dr Krzysztof Sala, The Pedagogical University of Cracow, Institute of Political Science, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland, Phone: +48 696-600-439
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):33-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem publikacji było przedstawienie znaczenia konsorcjów hotelarskich jako czynnika optymalizującego koszty transakcyjne. W artykule przedstawiono pokrótce istotę i genezę pojęcia kosztu transakcyjnego, ewolucję poglądów na jego temat. Dokonano podziału kosztów transakcyjnych. W publikacji przedstawiono determinanty kosztów transakcyjnych oraz opisano przesłanki dotyczące organizowania transakcji. Przedstawiono też formy prowadzenia biznesu hotelarskiego. Zawiera charakterystykę konsorcjów hotelarskich, ich rangi i miejsca na rynku. Artykuł pokazuje rolę form kooperacji jako narzędzia w modyfikowaniu kosztów transakcyjnych. Pokazano przewagę konsorcjów w zarządzaniu kosztami transakcyjnymi w stosunku do innych form prowadzenia działalności w branży hotelarskiej. Materiały i metody: Metody badawcze polegały na analizie faktycznych kosztów transakcyjnych na podstawie danych, jak również próbie ich prognozy rozwoju w przyszłości. Materiały w oparciu o których powstała publikacja to dostępna literatura usunąć, jak również wiadomości netograficzne. Wyniki: Wyniki badań wskazują jasno, że konsorcja hotelarskie przyczyniają się do ograniczania kosztów funkcjonowania obiektów hotelowych. Wnioski: Badania pokazują, że konsorcja hotelowe stanowią szansę dla niezależnych przedsiębiorców w konkurencji z dużymi łańcuchami hotelarskimi.
 
REFERENCJE (26)
1.
Coase R.H. (1972), Industrial Organization: A Proposal for Research, W: V. R. Fuchs (red.), Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization. National Bureau of Economic Research, New York.
 
2.
Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, PWE Warszawa.
 
3.
Gorynia M. (1998), Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych. Ekonomista, nr 4, s. 443-468.
 
4.
Hannsler K.H. (2000), Management in der Hotellerie Und Gastronomie. R.Oldenburg Verlag, Munchen.
 
5.
Hardt Ł. (2005), Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, nr 1–2, s. 6-7.
 
6.
Iwanek M., Wilkin J. (1998), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
7.
Karczewska M., Śmigielska G. (2012), Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. T. 21, s. 12.
 
8.
Kisza C. (2004), Jak konkurować z sieciami. Hotelarz, nr 9, s. 8-10.
 
9.
Kowalska K. (2005), Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, nr 7–8, s. 22-25.
 
10.
Knowles T. (2001), Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. PWE, Warszawa.
 
11.
Marschak J. (1954), Three lectures on probability in the social sciences. Cowles Commission for Research in Economics. Chicago.
 
12.
Medlik S. (2000), The Business of Hotel, Butterworth – Heinemann, Oxford.
 
13.
Piasecki B. (1998), Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa.
 
14.
Rindfleisch A. Heide J.B. (1997), Transaction Cost Analysis: Past, Present, and Future Applications. Journal of Marketing, vol. 61, iss. 4, s. 16-18.
 
15.
Sala J. (2008), Formy współczesnego hotelarstwa. Wyd. UEK, Kraków.
 
16.
Schubert W., Kuting K. (2001), Unternehmung Zusammenschlusse. Verlang Franz vahlen, Munchen.
 
17.
Scitovsky T. (1940), A Study of Interest and Capital. Economica, nr 7(27), s. 8-11.
 
18.
Seitz G. (1996), Hotel-Management. Springer, Berlin.
 
19.
Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa.
 
20.
Tulibacki T. (2000), Międzynarodowe systemy hotelowe. WSGiT, Warszawa.
 
21.
Walker J.E. (2000), Introduction to Hospitality. prentice Hall, Upper River.
 
22.
Williamson O. E. (1981), The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. The American Journal of Sociology, (3), s. 9-12.
 
23.
 
24.
http://www.gus.pl/ (dostęp: 10.01.2015).
 
25.
http://www.bestwestern.com (dostęp: 26.01.2015).
 
26.
http://dziennik turystyczny.pl /2013/04 (dostęp: 28.01.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top