ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRZEMYSŁ 4.0: NOWE WYZWANIA DLA RYNKU PRACY I WARUNKÓW PRACY NA SKUTEK POJAWIENIA SIĘ ROBOTÓW I AUTOMATYZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Hantos Elemér Business and Regional Sciences Doctoral School, University of Miskolc, Hungary
 
2
Department of Labour Market and Employment Policy, University of Miskolc, Hungary
 
 
Data nadesłania: 27-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-05-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji: 28-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katalin Liptak   

Department of Labour Market and Employment Policy, University of Miskolc, Egyetemvaros, 3515, Miskolc, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):434-445
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
J81
L20
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule omówiono wyzwania stawiane przez Przemysł 4.0, w szczególności w odniesieniu do potencjalnej utraty miejsc pracy w wyniku automatyzacji. Autorzy artykułu zbadali, w jaki sposób automatyzacja może niekorzystnie wpłynąć na stanowiska pracy wymagające średnich kwalifikacji oraz jak integracja najnowocześniejszych technologii, tj. automatyzacja, sztuczna inteligencja i IoT, może przyczynić się do powszechnej automatyzacji i nieodwracalnych zmian na rynku pracy. Materiał i metody: Artykuł stanowi przegląd wcześniejszych prac badawczych, dlatego autorzy wykorzystali artykuły opublikowane w czasopismach naukowych. Wyniki: Autorzy opisują, w jaki sposób Przemysł 4.0 doprowadzi do zmiany warunków i charakteru pracy, przedstawiają obawy dotyczące niepewności zatrudnienia i erozji tradycyjnych stosunków pracy. Wnioski: Autorzy artykułu sugerują, że aby sprostać wyzwaniom, decydenci i pracodawcy muszą być świadomi potencjalnego wpływu automatyzacji i Przemysłu 4.0 na osoby wykonujące różnego typu zawody, muszą podjąć kroki w celu złagodzenia wszelkich negatywnych skutków, inwestować w programy przekwalifikowania pracowników oraz wdrażać politykę wspierającą sprawiedliwy podział korzyści płynących z automatyzacji i promować umiejętności pożądane na przyszłym rynku pracy.
PODZIĘKOWANIA
Badanie zrealizowano w ramach projektu „National Laboratory for Social Innovation” [Narodowe Laboratorium Innowacji Społecznych] (RRF-2.3.1- 21-2022-00013), jako część węgierskiego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przy wsparciu europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
Abdelmajied, F. E. Y (2022). Industry 4.0 and Its Implications: Concept, Opportunities, and Future Directions. In: Bányai, T., Bányai, Á., Kaczmar, I.: Supply Chain, InTech Open, https://doi.org/10.5772/intech....
 
2.
Acemoglu, D., Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. Journal of Political Economy, 128(6), 2188-2244. https://doi.org/10.1086/705716.
 
3.
Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation.Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3-30. https://doi.org/10.1257/jep.29....
 
4.
Autor, D.H., Dorn, D., Hanson, G.H. (2016). The China shock: Learning from labor market adjustment to large changes in trade. Annual Review of Economics, 8, 205-240. https://doi.org/10.1146/annure....
 
5.
Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company. https://doi.org/10.1177/026858....
 
6.
Dahlin, E. (2019). Are robots stealing our jobs? Socius, 5. https://doi.org/10.1177/237802....
 
7.
European Commission (2016). A European strategy for more and better jobs. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/publ....
 
8.
Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
9.
Gröger, C. (2018). Building an industry 4.0 analytics platform. Datenbank-Spektrum, 18(1), 5-14. https://doi.org/10.1007/s13222....
 
10.
Guizzo, E., Ackerman, E. (2016). When robots decide to kill. IEEE Spectrum, 53(6), 38-43. https://doi.org/10.1109/MSPEC.....
 
11.
Karácsony, P., Vasa, L., Bilan, Y., Lipták, K. (2021). Hungarian experiences of the transition from traditional work to telework. Transformations in Business and Economics, 20(3), 168-182.
 
12.
Kergroach, S. (2017). Industry 4.0: New challenges and opportunities for the labour market. Foresight and STI Governance, 11(4), 6-8. https://doi.org/10.17323/2500-....
 
13.
Kurt, R. (2019). Industry 4.0 in terms of industrial relations and its impacts on labour life. Procedia computer science, 158, 590–601. https://doi.org/10.1016/j.proc....
 
14.
Mélypataki, G., Lipták, K. (2020). Munkajogi és gazdasági kihívások a jövő munkaerőpiacán. International Journal of Engineering and Management Sciences, 5(1), 120-134. https://doi.org/10.21791/ijems... (in Hungarian).
 
15.
Mélypataki, G. (2023). Az Ipar 4.0. és a jog kapcsolata – Problémafelvetések a foglalkoztatás és szociális biztonság témaköre kapcsán, Jogelméleti Szemle, 23(1), 61-74. (in Hungarian).
 
16.
Molnár T., Dániel, Z. A. (2022). Válságok a hazai munkaerőpiacon – regionális aspektusból. Északmagyarországi Stratégiai Füzetek, 19(1), 48-57. https://doi.org/10.32976/strat... (in Hungarian).
 
17.
Ustundag, A., Cevikcan, E., Karacay, G. (2018). Talent development for Industry 4.0. In: Ustundag, A., Cevikcan, A.: Industry 4.0: Managing the digital transformation (pp. 123–136). Publisher: Springer Cham.
 
18.
World Economic Forum (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from: https://www.weforum.org/report....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top