ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZMIANY W SEKTORZE ROLNYM NA WĘGRZECH W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM GOSPODARCZYM W 2008 ROKU I PANDEMIĄ COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agriculture and Food Economics, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, Hungary
 
2
Budapest Business University, Hungary
 
 
Data nadesłania: 25-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-06-2023
 
 
Data akceptacji: 20-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Enikő Lencsés   

Institute of Agriculture and Food Economics, Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, Páter Károly, 2100, Gödöllő, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):367-383
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q04
E32
F65
G01
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule dokonano analizy dwóch najważniejszych sektorów rolnictwa – produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej – metodą analizy szeregów czasowych. Autorzy przeanalizowali liczbę przedsiębiorstw, liczbę pracowników, koszty pracy, obroty i sumę bilansową, a także ocenili ewolucję płynności i rentowności w obu sektorach, w podziale według klas wielkości. Materiały i metody: Wyniki sektorów produkcji z wierzęcej i produkcji roślinnej w latach 2008-2020 przeanalizowano odrębnie. W analizie wykorzystano zagregowane dane Krajowej Administracji Podatkowo-Celnej na Węgrzech. Badano przedsiębiorstwa z kodem NACE REV 0140 (hodowla zwierząt) i 0110 (produkcja roślinna). W badaniu wykonano analizę szeregów czasowych oraz w miarę możliwości analizę trendów. Wyniki: W badaniach metodą analizy szeregów czasowych w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej sprawdzono następujące wskaźniki: liczbę przedsiębiorstw, liczbę pracowników, przychody netto ze sprzedaży, składowe sprzedaży netto, kształtowanie się sumy bilansowej, strukturę kosztów, koszty pracy, wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik ROA. Wnioski: W analizowanym okresie wśród przedsiębiorstw rolniczych odnotowano wyraźną tendencję spadkową, przy czym spadki zaobserwowano wcześniej w sektorze produkcji zwierzęcej w porównaniu do sektora produkcji roślinnej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (35)
1.
Alons, G. (2017). Environmental policy integration in the EU’s common agricultural policy: greening or greenwashing?. Journal of European Public Policy, 24(11), 1604-1622. https://doi.org/10.1080/135017... (in Hungarian).
 
2.
Baranyi, A., Csernák, J., Pataki, L., Széles, Zs. (2012). A magyar mezőgazdasági vállalkozások vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, összehasonlítva az erdőgazdálkodást folytató vállalkozások teljesítményével. Közgazdász Fórum / Forum On Economics And Business 15 (105), 53-80. (in Hungarian).
 
3.
Belovecz, M. (2017). A mezőgazdasági beruházások és finanszírozásuk. In: Szabó, Péter (szerk.), Kutatás-fejlesztés-innováció az agrárium szolgálatában (pp. 96-102). Budapest: Mezőgazda Kiadó. (in Hungarian).
 
4.
Bíró, K. Szalmánl Csete, M. (2021). Corporate social responsibility in agribusiness: climate-related empirical findings from Hungary. Springer, Environment, Development and Sustainability, 23, 5674-5694. https://doi.org/10.1007/s10668....
 
5.
Bozsik, S., Szemán, J. (2023). A Covid-19 járvány hatása Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági ágazataira a 2019-es és a 2020-as pénzügyi beszámolók alapján. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 20 (1), 73-84. (In Hungarian) https://doi.org/10.32976/strat... (in Hungarian).
 
6.
Dénes, Z. (2021). A válság ellenére is nőtt a hazai mezőgazdaságban elérhető jövedelem. Világgazdaság – Online 2021.04.17. Available at: https://www.vg.hu/agrar/2021/0... (in Hungarian).
 
7.
Erdei, E., Popp, J., Oláh, J. (2018). Comparison of time-oriented methods to check manufacturing activities and an examination of their efficiency. LogForum, 14(3), 371-386. https://doi.org/10.17270/j.log....
 
8.
Gál, V. (2013). A magyar kis- és középvállalkozások tőkeszerkezetének sajátosságai. Doktori értekezés, Kaposvári Egyetem. (in Hungarian).
 
9.
Heinemann, F., Weiss, S. (2018). The EU Budget and Common Agricultural Policy Beyond 2020: Seven More Years of Money for Nothing? EconPol Workin Paper, 17, 1-21.
 
10.
Hoyk, E., Szalai, Á., Palkovics, A. Farkas, Z. J. (2022). Policy Gaps Related to Sustainability In Hungarian Agribusiness Development. MDPI Agronomy, 2084(12), 2-20. https://doi.org/10.3390/agrono....
 
11.
Hutkai, Z. (2022). Uniós támogatások Magyarországon harminc év távlatából. In: A. Koltay and B. Geller (szerk.), Jó kormányzás és büntetőjog (pp. 8-28). Budapest: Ludovika Kiadó. (in Hungarian).
 
12.
IPCC (2014). AR5 Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. [Online] Available at: https://www.ipcc.ch/report/ar5....
 
13.
Kis, A., Pongrácz, R., Bartholy, J. (2017). Multi-model analysis of regional dry and wet conditions for the Carpathian Region. Journal of Climatology, 37, 4543-4560. https://doi.org/10.1002/joc.51....
 
14.
Kondratieva, N. B. (2021). EU Agricultural Digitalization Decalogue. Herald of the Russian Academy of Sciences, 91, 732-746. https://doi.org/10.1134/s10193....
 
15.
Kovács, A., Németh, Á., Unger, J., Kántor, N. (2017). Tourism climatic conditions of Hungary – present situation and assessment of future changes. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 121(1), 79-99.
 
16.
Kovács, B. (2012). Mitől szenved a magyar mezőgazdaság? Pénzügyi Szemle – online. Available at: https://www.penzugyiszemle.hu/... (in Hungarian).
 
17.
Lamine, C. (2011). Transition pathways towards a robust ecologization of agriculture and the need for system redesign. Cases from organic farming and IPM. Journal of Rural Studies, 27(2), 209-219. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
18.
Lentner, Cs. (2014). Magyar mezőgazdaság a pénzügypolitika csapdájában – a mezőgazdaság európai uniós támogatási rendszerének kritikája. In: Katona, K., Schlett, A. (szerk.), Fejlesztési stratégiák - Finanszírozási alternatívák (pp. 247-261). Budapest: Pázmány Press. (in Hungarian).
 
19.
Lentner, Cs. (2016a). A magyar mezőgazdaság finanszírozási dilemmái az ezredfordulón. In: Rendszerváltás és pénzügypolitika (pp. 22-31). Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/978963... (in Hungarian).
 
20.
Lentner, Cs. (2016b). A magyarországi lízingfinanszírozás stratégiai kérdése. In: Rendszerváltás és pénzügypolitika (pp. 279-289). Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/978963... (in Hungarian).
 
21.
Losoncz, M., Nagy, Gy. (2020). A kis- és középvállalkozások nemzetköziesedsének néhány kérdése Magyarországon. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem. https://doi.org/10.29180/kkv_n... (in Hungarian).
 
22.
Łukaszuk, K. (2020). Agriculture loans in cooperative banks of the podlaskie voivodeship. Economic and Regional Studies, 13(4), 473-489. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
23.
Matthews, A. (2020). The new CAP must be linked more closely to the UN Sustainable Development Goals. Agricultural and Food Economics, 8(19), 1-4. https://doi.org/10.1186/s40100....
 
24.
Nagy, I. (2019). Jelentés az agrárgazdaság 2018. évi helyzetéről, I. kötet¸ Magyarország Kormánya, pp.17-21.
 
25.
NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet, (2022). Főbb mezőgazdasági gépek forgalma 2022. I. negyedév. Statisztikai jelentések, XXXII(2). Available at: https://www.aki.gov.hu/product... (in Hungarian).
 
26.
Nyikos, G. (2022). Fejlesztéspolitika Következő nemzedék EU helyreállítási és reziliencia építési eszköz. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet. (in Hungarian).
 
27.
Pe’er, G., Lakner, S. (2020). The EU’s Common Agricultural Policy Could Be Spent Much More Efficiently to Address Challenges for Farmers, Climate, and Biodiversity. One Earth, 3, 173-175. https://doi.org/10.1016/j.onee....
 
28.
Popp, J., Lakner, Z., Oláh, J. (2019). A Közös Agrárpolitika reformja 2021-2027 között. A Falu, XXXIV(1), 11-21. (in Hungarian).
 
29.
Recanati, F., Maughan, C., Pedrotti, M., Dembska, K., Antonelli, M. (2019). Assessing the role of CAP for more sustainable and healthier food systems in Europe: A literature review. Science of The Total Environment, 653, 908-919. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
30.
Sipiczki, Z. (2019). Jövedelmező-e a mezőgazdaság, PhD értekezés, Kaposvári Egyetem pp. 116-118. (in Hungarian).
 
31.
Smalley, R. E. (2005). Future Global Energy Prosperity: The Terawatt Challenge. MRS Bulletin, 30, 412-417. https://doi.org/10.1557/mrs200....
 
32.
Széles, Zs. (2007). A mezőgazdasági vállalkozások önerős fejlesztése. Budapest, Agroinform Kiadó. (in Hungarian).
 
33.
Tóth, R., Túróczi, I., Pataki, L., Zéman, Z. (2019). A dél-alföldi régióban működő mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése. A falu, XXXIV(1), 5-10. (in Hungarian).
 
34.
Ujj, A., Bálint, C., Goda, P., Jancsovszka, P., Mutua, K. (2020). Development of the Agricultural Innovation Brokerage Copncept in Eastern Europe Countries, Based on a Hungarian Situation Analysis. European Countryside, 12(1) 67-84. https://doi.org/10.2478/euco-2....
 
35.
Varga, J., Sipiczki, Z. (2017). A hazai mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodása. Közép-európai közlemények, 10(3), 138-151. (in Hungarian).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top