ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZMIANY W STRUKTURZE RDZEŃ-PERYFERIA SIECI REGIONALNEJ PROGRAMU RAMOWEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Business and Economics, Department of Economics and Econometrics, University of Pécs, Hungary
 
 
Data nadesłania: 23-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-11-2023
 
 
Data akceptacji: 29-11-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Dávid Bilicz   

Faculty of Business and Economics, Department of Economics and Econometrics, University of Pécs, Rákóczi, 7632, Pécs, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):489-504
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
E61
R11
R58
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszej pracy jest zmierzenie, czy regiony pozostające w tyle w europejskim obszarze wiedzy mogą zbliżyć się do rdzenia sieci badawczo-rozwojowej programów ramowych (PR). Materiały i metody: Przeanalizowano roczne zarysy stanu sieci z lat 2004-2014. Przy użyciu czterech różnych miar centrum-peryferie zidentyfikowano regiony o tendencjach zbieżnych i rozbieżnych. Autor przeanalizował, jak wyniki różnią się w zależności od regionu i zastosowanych wskaźników. Wyniki: Kilka głównych regionów sieci w bloku wschodnim ma tendencję do odbiegania od rdzenia, podczas gdy prawie żaden z regionów peryferyjnych w tych krajach nie mógł nawet dotrzeć do półperyferyjnej części sieci w badanym okresie. Wnioski: Chociaż jednym z celów UE w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej była pomoc regionom peryferyjnym w nadrobieniu zaległości, nie stało się to jeszcze w przypadku badanej sieci współpracy w zakresie badań i rozwoju.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
Amoroso, S., Coad, A., Grassano, N. (2018). European R&D networks: a snapshot from the 7th EU Framework Programme. Economics of Innovation and New Technology, 27(5-6), 404-419. https://doi.org/10.1080/104385....
 
2.
Arnold, E., Åström, T., Boekholt, P., Brown, N., Good, B., Holmberg, R., Meijter, I., Mostert, B., van der Veen, G. (2008). Impacts of the Framework Programme in Sweden. Stockholm: VINNOVA. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p....
 
3.
Balland, P.A., Boschma, R., Ravet, J. (2019). Network dynamics in collaborative research in the EU, 2003– 2017. European Planning Studies, 27(9), 1811-1837. https://doi.org/10.1080/096543....
 
4.
Barabási, A.L., Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. Science, 286(5439), 509-512. https://doi.org/10.1126/scienc....
 
5.
Bianchi, C., Galaso, P., Palomeque, S. (2021). Patent collaboration networks in Latin America: Extra-regional orientation and core-periphery structure. Journal of scientometric research, 10(1s), s59-s70. https://doi.org/10.5530/jscire....
 
6.
Bilicz, D. (2021). A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában: Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Közgazdasági Szemle, 68(6), 674-698. https://doi.org/10.18414//ksz.....
 
7.
Borgatti, S.P., Everett, M.G. (2000). Models of core/periphery structures. Social networks, 21(4), 375-395. https://doi.org/10.1016/s0378-....
 
8.
Breschi, S., Cusmano, L. (2006). Unveiling the texture of a European Research Area: emergence of oligarchic networks under EU Framework Programmes. In: Caloghirou, Y. Constantelou, A. Vonortas, N. (red.), Knowledge flows in European industry (p. 294-324). London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/978020....
 
9.
Broekel, T. (2015). Do cooperative research and development (R&D) subsidies stimulate regional innovation efficiency? Evidence from Germany. Regional studies, 49(7), 1087-1110. https://doi.org/10.1080/003434....
 
10.
Chen, Z., Guan, J. (2016). The core‐peripheral structure of international knowledge flows: Evidence from patent citation data. R&D Management, 46(1), 62-79. https://doi.org/10.1111/radm.1....
 
11.
Chessa, A., Morescalchi, A., Pammolli, F., Penner, O., Petersen, A.M., Riccaboni, M. (2013). Is Europe evolving toward an integrated research area? Science, 339(6120), 650-651. https://doi.org/10.1126/ science.1227970.
 
12.
Della Rossa, F., Dercole, F., Piccardi, C. (2013). Profiling core-periphery network structure by random walkers. Scientific reports, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.1038/srep01....
 
13.
Doreian, P., Woodard, K.L. (1994). Defining and locating cores and boundaries of social networks. Social networks, 16(4), 267-293. https://doi.org/10.1016/0378-8....
 
14.
Fisch, P. (2014). A first look at monetary (re-)distribution effects of Framework Programme 7. Think. Pieces (3). Pobrane z: https://www.peter-fisch.eu/eur....
 
15.
Fisch, P. (2018). Monetary distribution effects of Horizon 2020 (up to mid-2018): Some remarkable developments. Think Pieces (2). Pobrane z: https://www.peter-fisch.eu/eur....
 
16.
Fritsch, M., Titze, M., Piontek, M. (2020). Identifying cooperation for innovation-a comparison of data sources. Industry and Innovation, 27(6), 630-659. https://doi.org/10.1080/136627....
 
17.
Holme, P. (2005). Core-periphery organization of complex networks. Physical Review E, 72(4), 046111. https://doi.org/10.1103/physre....
 
18.
Katz, J.S., Martin, B.R. (1997). What is research collaboration? Research policy, 26(1), 1-18. https://doi.org/10.1016/s0048-....
 
19.
Kudic, M., Ehrenfeld, W., Pusch, T. (2015). On the trail of core–periphery patterns in innovation networks: measurements and new empirical findings from the German laser industry. The Annals of Regional Science, 55(1), 187-220. https://doi.org/10.1007/s00168....
 
20.
Reillon, V. (2017). EU framework programmes for research and innovation. Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in View of FP9. European Parliament, Brussels. Pobrane z: https://www.europarl.europa.eu....
 
21.
Roediger-Schluga, T., Barber, M.J. (2008). R&D collaboration networks in the European Framework Programmes: Data processing, network construction and selected results. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 4(3-4), 321-347. https://doi.org/10.1504/ijfip.....
 
22.
Scherngell, T., Lata, R. (2013). Towards an integrated European Research Area? Findings from Eigenvector spatially filtered spatial interaction models using European Framework Programme data. Papers in Regional Science, 92(3), 555-577. https://doi.org/10.1111/j.1435....
 
23.
Seidman, S.B. (1983). Network structure and minimum degree. Social networks, 5(3), 269-287. https://doi.org/10.1016/0378-8....
 
24.
Soh, P.H. (2003). The role of networking alliances in information acquisition and its implications for new product performance. Journal of business venturing, 18(6), 727-744. https://doi.org/10.1016/s0883-....
 
25.
Varga, A., Pontikakis, D., Chorafakis, G. (2014). Metropolitan Edison and cosmopolitan Pasteur? Agglomeration and interregional research network effects on European R&D productivity. Journal of Economic Geography, 14(2), 229-263. https://doi.org/10.1093/jeg/lb....
 
26.
Wallerstein, I. (1991). Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge: Cambridge University Press.
 
27.
Wanzenboeck, I., Scherngell, T., Brenner, T. (2014). Embeddedness of regions in European knowledge networks: a comparative analysis of inter-regional R&D collaborations, co-patents and co-publications. The Annals of Regional Science, 53, 337-368. https://doi.org/10.1007/s00168....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top