ARTYKUŁ ORYGINALNY
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W REGIONIE PERYFERYJNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data publikacji: 30-09-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):223–241
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem analizy i oceny są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, jako regionu peryferyjnego. Celem pracy jest przedstawienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, stanu zainwestowania oraz sposobów wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Materiały i metody: Praca oparta została na danych statystycznych GUS i NBP oraz innych instytucji, a także literaturze problemu. Wyniki: W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne inwestycji zagranicznych, charakterystykę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2000-2017, ich pochodzenia i kierunków wykorzystania oraz rozmieszczenia na terenie kraju. Szczegółowo zaprezentowano BIZ na terenie województwa lubelskiego, które uznawane jest za region peryferyjny Polski i Unii Europejskiej. Wnioski: Napływ BIZ do Polski był nierównomierny w czasie, a inwestycje koncentrowały się na terenie województwa mazowieckiego i kilku innych województw Polski zachodniej i środkowej. Województwo lubelskie mimo działań podnoszących jego atrakcyjność inwestycyjną w dalszym ciągu posiada niewykorzystane możliwości dla lokowania inwestycji zagranicznych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013 (2013). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
2.
Czerniak, A, Blauth, K, Lipiński, Ł. (2017). Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Polityka Insight Research.
 
3.
Dunning, J.H. (1979). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 11(1), 9-31. https://doi.org/10.1057/palgra....
 
4.
Godlewska-Majkowska, H. (2016). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 
5.
Godlewska-Majkowska, H. (2017). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 
6.
Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 
7.
Gromada, A, Janyst, T, Golik, K. (2015). Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Warszawa: Fundacja Kaleckiego.
 
8.
GUS (2018). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r., Warszawa.
 
9.
http://www.invest-in-silesia.p... (dostęp 26.05.2019 r.).
 
10.
Kłysiak-Uryszek, A. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu, Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa.
 
11.
Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin.
 
12.
Parulska, S. (2018), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim. Praca inżynierska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej.
 
13.
Raport NBP (2017). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku, Departament Statystyki, Warszawa.
 
14.
Woźniak-Miszewska, M. (2012). Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725