ARTYKUŁ ORYGINALNY
POMIAR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMIN WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Smarzewska   

dr inż. Agnieszka Smarzewska, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 606 754 888
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):54-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wyniki badań poziomu zrównoważonego rozwoju 17 gmin wiejskich powiatu bialskiego w oparciu o dane statystyczne zgromadzone w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, pochodzące z 2012 r. Na podstawie uzyskanych danych dokonano wyliczenia wybranej grupy wskaźników wymiaru środowiskowego, ekonomicznego oraz społecznego, pozwalających dokonać pomiaru poziomu rozwoju zrównoważonego we wskazanych gminach. Analiza wartości wskaźników umożliwiła poprzez zastosowanie procesu rangowania wyodrębnienie trzech grup gmin odzwierciedlających zróżnicowany poziom zrównoważonego rozwoju. Zbyt duże różnice w wartościach mierników odnoszących się do wymiarów zrównoważonego rozwoju w badanych podmiotach świadczą o ich dysharmonii rozwojowej, co skutkuje plasowaniem gminy w grupie o niższym poziomie zrównoważonego rozwoju.
 
REFERENCJE (12)
1.
Adamowicz M., Smarzewska A. (2009), Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa, s. 251–269.
 
2.
Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice.
 
4.
Górka K. (2010), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego, W: M. Burchard-Dziubińska, B. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Teoria i Praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 10–25.
 
5.
Heffner K., Malik K. (2011), Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, W: D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju. Wyd. WSE, Białystok, s. 113–131.
 
6.
Klimek M. (2010), Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria-Planowanie-Realizacja, EkoPress, Białystok.
 
7.
Kruk H. (2011), Zrównoważony rozwój regionów-ujęcie teoretyczne, W: H. Kruk (red.), Trendy i wyznania zrównoważonego rozwoju-zrównoważony rozwój regionów. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Szczecin, s. 213–231.
 
8.
Malicki M., (red.) (2008), Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów. Wyd. Economicus, Szczecin.
 
9.
Potoczek A, Stępień J., (red.) (2008), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Wyd. WSG, Warszawa.
 
10.
Rosiek K. (2012), Ekonomia społeczna, a ochrona środowiska, W: Fronczak M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 193–208.
 
11.
Sobol A. (2010), Kategorie potrzeb i jakości życia w kontekście lokalnego rozwoju zrównoważonego, W: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 214–234.
 
12.
Tuziak A. (2010), Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym. Problemy Ekorozwoju, vol. 5, nr 2, s. 39–49.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top