PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PORÓWNANIE WYBRANYCH STRATEGII PORTFELOWYCH NA PRZYKŁADZIE PORTFELI KRYPTOWALUT
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kinga Kądziołka   

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Data nadesłania: 05-12-2020
Data akceptacji: 27-02-2021
Data publikacji online: 31-03-2021
Data publikacji: 31-03-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(1):44–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem analiz było porównanie wybranych strategii portfelowych pod kątem uzyskiwanych stóp zwrotu, celem udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy sposób ustalenia wag portfela oraz redukcja liczby jego składników charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu ma wpływ na jego dochodowość. Materiały i metody: Do analiz wykorzystano ogólnodostępne w Internecie dane dotyczące kursów kryptowalut oraz wybrane metody portfelowe i grupowanie hierarchiczne. Rozważano zarówno pasywne strategie krótkoterminowe jak również aktywne strategie o dłuższym horyzoncie inwestycji. Wyniki: Żadna z analizowanych strategii nie umożliwia uzyskiwania wyższych stóp zwrotu (niż inne analizowane strategie) w każdym (dowolnym) okresie czasu. Portfele o zredukowanej liczbie składników w większości przypadków nie umożliwiały osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż portfel bazowy o równych wagach składający się z 15 kryptowalut. Wnioski: Podejmując decyzje inwestycyjne należy mieć na uwadze, iż zrealizowana stopa zwrotu może znacznie się różnić od oczekiwanej stopy zwrotu portfela, która jest tylko pewną prognozą.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (27)
1.
Borkowski, B., Krawiec, M. (2013). Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno – spożywczym. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 64-78 (in Polish).
 
2.
Brauneis, A., Mestel, R. (2019). Cryptocurrency-portfolios in a mean-variance framework. Finance Research Letters, 28, 259-264. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
3.
Gatnar, E. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo PWN (in Polish).
 
4.
Gluzicka, A. (2016). Risk parity portfolios for selected measures of investment risk. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 428, 63-71. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
5.
Goudarzi, S., Jafari, M.J., Asfar, A. (2017). A Hybrid Model for Portfolio Optimization Based on Stock Clustering and Different Investment Strategies. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 602-608.
 
6.
Hrytsiuk, P., Babych, T., Bachyshyna, L. (2019). Cryptocurrency Portfolio Optimization Using Value-At-Risk Measure. Advances in Economics, Business and Management Research, 93, 385-389. https://doi.org/10.2991/smtesm....
 
7.
Kądziołka, K. (2015a). Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę bitcoin. Współczesna Gospodarka, 6(3), 1-8 (in Polish).
 
8.
Kądziołka, K. (2015b). Transakcje kryptowalutą bitcoin – wybrane zagrożenia. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1, 24-35 (in Polish).
 
9.
Kądziołka, K. (2017a). Ocena czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem metod nieparametrycznych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 2(17), 103-114 (in Polish).
 
10.
Kądziołka, K. (2017b). Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Firma i Rynek, 1(51), 107-116 (in Polish).
 
11.
Kądziołka, K. (2018). Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych. Firma i Rynek, 1(53), 115-124 (in Polish).
 
12.
Kądziołka, K. (2020). Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut. Firma i Rynek, 2(58), 18-27 (in Polish).
 
13.
Markowitz, H.M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540... https://doi.org/10.2307/297597....
 
14.
Markowitz, H.M. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: John Wiley and Sons.
 
15.
Mercurio, P.J., Wu, Y., Xie, H. (2020). An Entropy – Based Approach to Portfolio Optimization. Entropy, 22(3), 1-17. https://doi.org/10.3390/e22030....
 
16.
Pośpiech, E. (2016). Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 297, 153-165 (in Polish).
 
17.
Pichura, M. (2012). Wybrane portfelowe strategie inwestycyjne i ich efektywność. W: A. S. Barczak, D. Iskra (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 (s. 220-240). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (in Polish).
 
18.
Platanakis, E., Sutcliffe, C., Urquhart, A. (2018). Optimal vs naive diversification in cryptocurrencies. Economic Letters, 171, 93-96. https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
19.
Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. The Journal of Risk, 2(3), 21-41. https://doi.org/10.21314/JOR.2....
 
20.
Sefiane, S., Benbouziane, M. (2012). Portfolio Selection Using Genetic Algorithm. Journal of Applied Finance & Banking, 2(4), 143-154.
 
21.
Škarica, B., Lukač, Z. (2012). A Comparison of Basic and Extended Markowitz Model on Croatian Capital Market. Croatian Operational Research Review, 3, 236-244.
 
22.
Skórska-Pokarowska, U. (2005). Effective Portfolios – Econometrics and Statistics in Search of Profitable Investments. Acta Physica Polonica, 8(36), 2589-2599.
 
23.
Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft (in Polish).
 
24.
Stepaniuk, R. (2015). Ryzyko inwestycji w teorii portfelowej Harrego Markowitza. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 1, 141-151 (in Polish).
 
25.
Ślepaczuk, R., Zenkova, M. (2018). Robustness of Support Vector Machines in Algorithmic Trading on Cryptocurrency Market. Central European Economic Journal, 5(52), 186-205. https://doi.org/10.1515/ceej-2....
 
26.
Tarczyński, W. (2014). Different variants of fundamental portfolio. Folia Oeconomica Stetinensia, 14(1), 47-62. https://doi.org/10.2478/foli-2....
 
27.
www.coingecko.com (Data dostępu: 21.07.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725