ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska
 
2
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 02-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-12-2022
 
 
Data akceptacji: 19-12-2022
 
 
Data publikacji online: 29-12-2022
 
 
Data publikacji: 29-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Florczak   

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):492-508
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D20
D60
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest charakterystyka przedsiębiorstwa społecznego jaki wprowadziła obecna ustawa, a także jak na przestrzeni lat zmian i przekształceń zapisów projektów ustaw zmieniały się tendencje do normatywnego określania przedsiębiorstwa społecznego. Materiały i metody: W artykule wykorzystano projekty ustaw o przedsiębiorstwie społecznym z poszczególnych lat, a także literaturę specjalistyczną z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Ponadto przeprowadzona została selektywna analiza praktyki rynkowej w zakresie przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Wyniki: Analizę ustawy o ekonomii społecznej, proces jej zmian i tworzenia, perspektywę przedsiębiorstw społecznych przytaczanych w literaturze naukowej a także obserwację działalności przedsiębiorstw realizujących cele społeczne na rynku wskazuje na wyraźną rozbieżność i definicyjne zawężenie w ustawie definicji przedsiębiorstw społecznych. Wnioski: Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego według obecnej koncepcji wprowadza porządek dla celów administracyjnych jednak z drugiej strony eliminuje podmioty, które mają realny wpływ na rozwój społeczny.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top