ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Przywództwo w organizacji: charakterystyka, znaczenie, sposób zarządzania w poszczególnych sektorach.
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-05-2022
 
 
Data akceptacji: 19-05-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Edgar Krzysztof Kobos   

Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):237-249
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest uporządkowanie dotychczasowej twórczości badaczy w zakresie przywództwa. Zjawisko przywództwa jest obecne we wszystkich organizacjach i strukturach, zarówno oficjalnych jak i nieformalnych. Do przygotowania artykułu zostały przeanalizowane publikacje naukowe opublikowane w XXI wieku i ostatnim ćwierćwieczu XX wieku. Efektywny lider może zbudować zespół lub instytucję od postaw, a nieefektywny doprowadzić ją do upadku. Liderzy różnią się, a dotychczasowi badacze zaproponowali kilka odmiennych typologii przywódców. Dotychczasowy dorobek naukowy wypracowany przez niezależnych badaczy w analizowanym zakresie na przestrzeni ostatnich 50 lat umożliwia efektywną weryfikację działań osób zarządzających zespołami. W przyszłości należy podjąć badania w kierunku ustalenia wpływu pandemii COVID-19 na sposób realizowania funkcji przywództwa.
 
REFERENCJE (16)
1.
Aftyka, W. (2014). Przywództwo w organizacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 
2.
Austen, A. (2010). Efektywność przywództwa w organizacji publicznej. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
3.
Bass, B. (1985). Leadership and Performance beyond expectations. Nowy Jork: Free Press.
 
4.
Bogacz-Wojtanowska, E., Wrona S. (2016). Zarządzanie organizacjami publicznymi. Monografie i studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Ciekanowski, Z. (2011), Motywowanie przez przywództwo. Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa, 3.
 
6.
Gryffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 
7.
Herman, M. J. Szczupaczyński (red.). (1998). Elementy przywództwa..Warszawa: Władza i społeczeństwo 2. 297-313.
 
8.
Jackiewicz, M., Kromer B. (2015). Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego, Politechnika Koszalińska.
 
9.
Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak D., Jemielniak D. (2014). Zasady Zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Marzec, I. (2020). Rola przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego w kształtowaniu efektywności Urzędów Gminy. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Przegląd Organizacji, 11. https://doi.org/10.33141/po.20....
 
11.
Maxwell, J. C. (2014). Pięć poziomów przywództwa. Warszawa: Logos Oficyna Wydawnicza.
 
12.
Mika, S. (1987). Psychologia społeczna, 4. Warszawa: PWN.
 
13.
Raczkowski, K. (2012). Teoria i praktyka zarządzania w obszarze publicznym. Refleksje krytyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
14.
Reber, A. A. (2000). Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
15.
Sypniewska, B.A., Gigol T. (2017). Przywództwo autentyczne a zaangażowanie w pracę- porównanie sektora publicznego z sektorem prywatnym. E-Mentor,5. Warszawa: Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej. Współwydawca: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. https://doi.org/10.15219/em72.....
 
16.
Wilmanowicz, E. (2012). Przywództwo jako kluczowa rola Top Managementu we współczesnych organizacjach. Studia i prace Wydziały Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top