ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA POZYCJI ZAWODOWEJ KOBIET ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Ghent University
 
 
Data nadesłania: 11-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-03-2024
 
 
Data akceptacji: 11-03-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Natalia Babuchowska   

Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):270-289
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
A10
F22
L26
O15
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badania była identyfikacja i ocena problemów zawodowych kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. Ponadto podjęto probę zidentyfikowania czynników wpływających na kobiecy styl zarządzania oraz dokonano oceny poziomu dyskryminacji kobiet i poziomu równości płci w Polsce i w Unii Europejskiej za pomocą wskaźnika równości płci. Materiały i metody: Wykorzystano dane wtórne z Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Opinia kobiet została poznana na podstawie badań ankietowych. Wyniki: Na podstawie danych zebranych z Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn stwierdzono, że Polska jest bliska osiągnięcia równości płci w zarządzaniu – 43% wszystkich stanowisk kierowniczych w Polsce zajmowały kobiety. Respondentki miały jednak na ten temat odmienne zdanie. Niecałe 17% ankietowanych stwierdziło, że mężczyźni i kobiety są traktowani tak samo. Wnioski: Na taki wynik wpływ mogą mieć istniejące zjawiska dyskryminacji, różnice w wynagrodzeniach pomimo pełnienia tych samych funkcji, obciążenie kobiet wychowywaniem dzieci oraz istniejące stereotypy, że mężczyźni lepiej radzą sobie na stanowiskach kierowniczych, kobiety są mniej odważne, a mężczyźni bardziej dostępni. Dlatego należy podjąć kroki, aby realnie wspierać kobiety w rozwoju ich kariery, promować równość płci i przeciwdziałać dyskryminacji.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top