ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EKONOMICZNE SKUTKI KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W WYBRANYCH PAŃSTWACH EURAZJI NA PRZEŁOMIE XX W. I XXI W.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomii i Finansów, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-03-2024
 
 
Data akceptacji: 26-04-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Leśniewski   

Wydział Ekonomii i Finansów, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Sopot, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):185-206
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
O11
O52
N14
N44
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu jest sytuacja ekonomiczna w wybranych państwach Eurazji na przełomie XX w. i XXI w. dotkniętych konfliktem zbrojnym. Celem artykułu jest ocena siły oraz skutków dla rozwoju gospodarczego państw nim dotkniętych – od momentu wybuchu do 2022 r. Materiały i metody: Artykuł oparty jest na analizie wybranych wskaźników makroekonomicznych, przy wykorzystaniu modelu wzrostu gospodarczego Solowa, za pomocą funkcji produkcji Cobba-Douglasa. Wyniki: Konflikt zbrojny znacznie wpłynął na sytuację ekonomiczną Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny, w najbardziej nieznacznym stopniu wpłynął na chorwacką gospodarkę, w pozostałych państwach wpłynął umiarkowanie na rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski: Konflikt zbrojny przejawia się załamaniem gospodarczym, odpływem kapitału, zmianami w strukturze gospodarki. Istotne dla państw wychodzących z konfliktu zbrojnego powinny być z jednej strony rozwój technologii oraz skolaryzacji, z drugiej zaś stabilizacja realizacji polityki gospodarczej zmierzającej do uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości.
 
REFERENCJE (30)
1.
Barro, R. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443. https://doi.org/10.2307/293794....
 
2.
Białocerkiewicz, J. (2005). Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 
3.
Borkowski, R. (2001). Konflikty współczesnego świata. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
4.
Burg, S. (1999). The war in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention. Armonk: New York.
 
5.
Cederman, L., Pengl, Y. (2019). Global Conflict Trends and their Consequences. Zürich: ETH.
 
6.
Clifford, F., Baum, C. (2020). The Effect of War on Economic Growth. Cato Journal Winter 2020, 199-212.
 
7.
Collier, P. (1999). On the Economic Consequences of Civil War. Oxford Economic Papers, 51(1), 168-183. https://doi.org/10.1093/oep/51....
 
8.
Elak, L. (2012). Współczesne konflikty – zarys problemu. Zeszyty Naukowe AON, 4(89), 84-92.
 
9.
Farooq, U. (2023). Armenia Azerbaijan Conflict: A Case Study of Nagorno-Karabakkh Conflict. Gujrat: Department of Political Science and International Relations.
 
10.
Gleditsch, N. (2017). R.J. Rummel: An Assessment of His Many Contributions. Peace Research Institute: Oslo. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
11.
Górecki, W., Strachota, K. (2023). Niewypowiedziana wojna. Nowy etap konfliktu azerbejdżańsko-armeńskiego. Komentarze OSW, 496, 1-8.
 
12.
Institute for Economics and Peace (2023). Global Peace Index report 2022. Sydney.
 
13.
International Monetary Fund www.imf.org (dostęp: 02/12/2023).
 
14.
Islam, N. (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-1170. https://doi.org/10.2307/294665....
 
15.
Koszel, B. (2000). Konflikt na Bałkanach (1991-1999) a bezpieczeństwo europejskie. Poznań: Wyd. Instytutu Zachodniego.
 
16.
Kowalczyk, M. (2017). Przyczyny wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, II(Sectio M), 169-184. https://doi.org/10.17951/bc.20....
 
17.
Kowalski, T. (2013). Globalization and transformation in Central European countries: The case of Poland. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
18.
Krzak, A. (2014). Asymmetry of the Albanian‑Macedonian Military Conflict in 2001: Military characteristics of the fight in the regions of Tetovo, Kumanovo, Aračinovo and Vaksince. Politeja, 11(4(30)), 295-316. https://doi.org/10.12797/Polit....
 
19.
Kubiak, K. (2011). Wojna w Gruzji w 2008 roku. Geneza i przebieg działań wojennych. Międzynarodowe Prawo Humanitarne, 2, 11-37.
 
20.
Leśniewski, L. (2020). Współczesna gospodarka Danii, Finlandii i Szwecji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
21.
Metre, L., Gienger, V., Kuehnast, K. (2015). The Ukraine-Russia Conflict Signals and Scenarios for the Broader Region. Washington: United States Institute of Peace.
 
22.
Penn World Table www.rug.nl (dostęp: 02/12/2023).
 
23.
Pettersson, T., Wallensteen, P. (2015). Armed conflicts 1946–2014. Journal of Peace Research 52(4), 536-550. https://doi.org/10.1177/002234....
 
24.
Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. https://doi.org/10.2307/188451....
 
25.
Stawowy-Kawka, I. (2014). Wybuch albańsko-macedońskiego konfliktu zbrojnego w Macedonii w 2001 roku: uwarunkowania ekonomiczne. Odmiany współczesnej nauki o polityce, 2, 341-352.
 
26.
Stockholm International Peace Research Institute (2002). SIPRI Yearbook 2022. Stockholm.
 
27.
United Nations Development Programme (2022). Human Development Report 2021. New York.
 
28.
Wilk, A. (2022). Wojna niewygrana, wojna nieprzegrana. Sytuacja militarna po 100 dniach rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Komentarze OSW, 451, 1-7.
 
29.
World Bank www.worldbank.org (dostęp: 02/12/2023).
 
30.
Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top