ARTYKUŁ ORYGINALNY
REZERWY, CENY I POLITYKA: EMPIRYCZNA ANALIZA STRATEGICZNYCH REZERW UPRAW W KRAJACH ARABSKICH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Basic Education, Ferhat Abbas University, Algeria
 
 
Data nadesłania: 13-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-04-2024
 
 
Data akceptacji: 13-05-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Chellai Fatih   

Department of Basic Education, Ferhat Abbas University, El baz Campus, 19001, Sétif, Algeria
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):207-221
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C1
E3
Q1.
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: W ostatnich latach globalne systemy żywnościowe stanęły w obliczu wyzwań, takich jak katastrofy, ekstremalne zjawiska pogodowe i wahania rynkowe, np. takie jak konflikt między Ukrainą a Rosją. Niniejsze badanie analizuje strategiczne rezerwy upraw, w szczególności pszenicy i ryżu, w krajach arabskich. Badane są cele i przeszkody związane z tymi rezerwami. Materiały i metody: Zastosowano różne metody statystyczne, w tym analizę regresji i modele predykcyjne sieci neuronowych. Wyniki:: Wyniki wskazują na znaczne deficyty produkcji rolnej w gospodarkach arabskich. Niektóre kraje utrzymują jednak znaczne rezerwy upraw. Stwierdzono odwrotną zależność między rezerwami pszenicy a jej cenami. Co więcej, ceny energii korelują dodatnio z cenami towarów rolnych. Modele prognostyczne przewidują krótkoterminową stabilność światowych zapasów zbóż, jak również krótkoterminowe wzrosty wskaźników cen rolnych (do 2024 r.), a następnie długoterminowe spadki (do 2030 r.). Wnioski:: Decydenci polityczni powinni wspierać strategie rolne, szczególnie w odniesieniu do upraw strategicznych. Aby sprostać obecnym wyzwaniom, sugeruje się zabezpieczenie długoterminowych kontraktów na strategiczne uprawy, dywersyfikację dostawców i unikanie polegania na kilku źródłach.
 
REFERENCJE (25)
1.
Ahmed, A.E., Abdelsalam, S.M., Siddig, K.H. (2012). Do grain reserves necessarily contribute to price stability and food security in Sudan? An assessment. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 11(2), 143-148. https://doi.org/10.1016/j.jssa....
 
2.
Arab Monetary Fund (2022). Intra-Arab trade - reality, challenges and future prospects . Available at: https://www.amf.org.ae/ar/publ....
 
3.
Behnassi, M., El Haiba, M. (2022). Implications of the Russia–Ukraine war for global food security. Nature Human Behaviour, 6(6), 754-755. https://doi.org/10.1038/s41562....
 
4.
Bishop, C. M. (1995). Neural networks for pattern recognition. UK: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
5.
Falkendal, T., Otto, C., Schewe, J., Jägermeyr, J., Konar, M. et al. (2021). Grain export restrictions during COVID-19 risk food insecurity in many low-and middle-income countries. Nature Food, 2(1), 11-14. https://doi.org/10.1038/s43016....
 
6.
Fraser, EDG, Legwegoh, A., KC, K. (2015). Food stocks and grain reserves: evaluating whether storing food creates resilient food systems. Journal of Environmental Studies and Sciences, 5, 445-458. https://doi.org/10.1007/s13412....
 
7.
Gadhok, I., Avesani, C. (2021). Public food stockholding: objectives, experiences and main issues. Trade Policy Briefs, no. 46. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb7271....
 
8.
Khashei, M., Bijari, M. (2010). An artificial neural network (p, d, q) model for time series forecasting. Expert Systems With Applications, 37(1), 479-489. https://doi.org/10.1016/j.eswa....
 
9.
Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J., Vos, R. (2020). COVID-19 risks to global food security. Science, 369(6503), 500-502. https://doi.org/10.1126/scienc....
 
10.
Laio, F., Ridolfi, L., D’Odorico, P. (2016). The past and future of food stocks. Environmental Research Letters, 11(3), 035010. https://doi.org/10.1088/1748-9....
 
11.
Larson, D.F., Lampietti, J., Gouel, Ch., Cafiero, C., Roberts, J. (2014). Food Security and Storage in the Middle East and North Africa. The World Bank Economic Review, 28(1), 48-73, https: //doi.org/10.1093/wber/lht015.
 
12.
Lassa, JA, Teng, P., Caballero-Anthony, M., Shrestha, M. (2019). Revisiting emergency food reserve policy and practice under disaster and extreme climate events. International Journal of Disaster Risk Science, 10 (1), 1-13. https://doi.org/10.1007/s13753....
 
13.
LeCun, Y., Bengio, Y., Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444. https://doi.org/10.1038/nature....
 
14.
Mason, N.M., Myers, R.J. (2013). The effects of the Food Reserve Agency on increasing market prices in Zambia. Agricultural Economics, 44(2), 203-216. https://doi.org/10.1111/agec.1....
 
15.
Mogues, T. (2020). Food markets during COVID-19. Washington DC: International Monetary Fund. Retrieved from: https://www.imf.org/~/media/Fi....
 
16.
Murphy, S. (2009). Strategic grain reserves in an era of volatility. Institute for Agriculture and Trade Policy. Retrieved from: https://www.iatp.org/sites/def....
 
17.
Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., Williams, R.J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323(6088), 533-536. https://doi.org/10.1038/323533....
 
18.
USDA (2022). Grain: World Markets and Trade. USA. Retrieved from: https://apps.fas.usda.gov/psdo....
 
19.
von Braun, J., Torero, M. (2009). Implementing physical and virtual food reserves to protect the poor and prevent market failure. Washington: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 
20.
Wallen, B., Farmer, B. (2022). The World Is Entering an Era of Stockpiling – and These Countries Are the Biggest Offenders. The World Is Entering an Era of Stockpiling – and These Countries Are the Biggest Offenders. Retrieved from: www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/world-enteringera-stockpiling-countries-biggest -offenders.
 
21.
Wiggins, S., Keats, S. (2010). Grain stocks and price spikes. Londres: Overseas. Development Institute (ODI). Retrieved from: http://www.odi.org.uk/resource....
 
22.
World Bank (2022). Food imports (% of merchandise imports). World Development Indicators. The World Bank Group. Retrieved from: https://data.worldbank.org/ind.... Accessed 21 Dec. 2022.
 
23.
World Bank and FAO (2012). The Grain Chain: Food Security and Wheat Import Management in Arab Countries. Paper No.: 68075. Retrieved from: https://documents1.worldbank.o....
 
24.
World Bank; FAO; IFAD. (2009). Improving Food Security in Arab Countries. World Bank, Washington, D.C. World Bank. Retrieved from: https://openknowledge.worldban....
 
25.
Wright, B., Cafiero, C. (2011). Grain reserves and food security in the Middle East and North Africa. Food Security, 3(1), 61-76. https://doi.org/10.1007/s12571....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top