ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA JAKO STAWKI REFERENCYJNE DLA KREDYTÓW BANKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 31-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2023
 
 
Data akceptacji: 17-08-2023
 
 
Data publikacji: 28-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Janusz Król   

Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):412-421
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G21
G23
E42
E58
O33
Q42
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problematykę dotyczącą wykorzystania wybranych wskaźników (WIBOR, WIBID, WIRON, POLONIA) jako stawek referencyjnych dla kredytów bankowych. We wstępie poruszono problem manipulacji stawkami, które cechuje prognozowanie wartości stóp procentowych. W dalszej części artykułu przeanalizowano różnice w konstrukcji wskaźników, opisano ich działanie, metody ustalania oraz zastosowanie. Opisano również ich zachowanie na przestrzeni czasu. Przedstawiono problematykę zastosowania wskaźników WIBOR, WIBID, POLONIA, WIRON jako wskaźników referencyjnych dla kredytów konsumenckich. Porównano je do przykładowej oferty bankowej opartej na stałej stopie procentowej. Na koniec przedstawiono wnioski, jakie skutki dla kredytobiorców może mieć zastosowanie poszczególnych wskaźników referencyjnych, porównano również sytuację polskiej oferty bankowej dla kredytów o stałej stopie procentowej z innymi krajami. Opisano również możliwe skutki wprowadzenia nowych regulacji w kontekście udziału kredytów o stałej stopie procentowej w rynku kredytowym.
PODZIĘKOWANIA
Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność i uznanie dla dr Anny Warchlewskiej i dra hab. Krzysztofa Waliszewskiego, prof. UEP, za wsparcie merytoryczne, którego udzielili mi przy pisaniu tego artykułu. Ich kompetencja i doświadczenie w dziedzinie ekonomii, finansów (a w szczególności bankowości) były nieocenione dla poprawy jakości i wiarygodności mojej pracy. Jestem zaszczycony, że mogłem skorzystać z ich wiedzy i wsparcia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
GPW (2017). Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, GPW Benchmark S.A. (in Polish).
 
2.
GPW (2021). Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, GPW Benchmark S.A. (in Polish).
 
3.
Janecki, J. (2012). Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego w Polsce w latach 2001–2011.Materiały i Studia, 272, 2-19. (in Polish).
 
4.
Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (2022). Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON. (in Polish).
 
5.
Lipiec, R. (2008). Rynek pieniężny i walutowy. W: J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe (s. 199-241). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).
 
6.
Maciaszczyk, M. (2018). Znikający rynek stawek WIBOR. Efekt zmian regulacyjnych dla wyceny stóp rynku międzybankowego w Polsce. Bank i Kredyt, 3, 217-252. (in Polish).
 
7.
Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (2023). Rekomendacja w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika referencyjnego WIRON (lub wskaźników referencyjnych z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów w złotych dla produktów faktoringowych (z wyłączeniem produktów dyskontowych) dla produktów bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego, KNF. (in Polish).
 
8.
NBP (2016). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r., Narodowy Bank Polski. (in Polish).
 
9.
NBP (2022). Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski. (in Polish).
 
10.
Pietraszkiewicz, K. (2022). FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2022. Polska bankowość spółdzielcza w dobie wyjątkowych wyzwań i możliwej globalnej transformacji systemowej. Dostęp: https://konferencje.bank.pl/wp... (in Polish).
 
11.
Żukowski, P. (2013). Czy WIBOR jest najlepszym benchmarkiem międzybankowego rynku pieniężnego złotego? Próba oceny. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 23, 183-197. (in Polish).
 
12.
https://nbp.pl/projekcja-infla..., dostęp: 11.05.2023 r. (in Polish).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top