ARTYKUŁ ORYGINALNY
BADANIA ROLNICZE JAKO WSPARCIE BIOGOSPODARKI
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Krasowicz   

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Czartoryskich St. 8, 24-100 Puławy, Poland; phone: +48 81 886 34 21
 
 
Mariusz Zarychta
dr Mariusz Zarychta, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Czartoryskich St. 8, 24-100 Puławy, Poland; phone: +48 81 886 34 21
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):35-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wykazano, że nauki rolnicze stanowią znaczące wsparcie dla rozwoju biogospodarki. Wyniki swoich badań przekazują do praktyki za pośrednictwem doradztwa. Omawiany instytut badawczy podległy Ministrowi Rolnictwa I Rozwoju Wsi prowadzi badania z zakresu kształtowania środowiska rolniczego i technologii produkcji roślinnej. Główne kierunki badań są zbieżne ze strategicznymi obszarami w ramach biogospodarki. Konieczna jest jednak poprawa efektywności transferu wyników badań rolniczych do praktyki, realizującej koncepcję rozwoju biogospodarki. Wskazane jest również podejmowanie nowych badań wynikających z potrzeb biogospodarki, a podnoszących innowacyjność i konkurencyjność sektora rolno-spożywczego w Polsce.
 
REFERENCJE (10)
1.
Andreae B. (1974), Efektywnie organizować – intensywnie gospodarować. PWRiL Warszawa, s.123.
 
2.
Chyłek E. K., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, IUNG-PIB Puławy, 7: 3-13.
 
3.
Chyłek E. K. (2013), Rola jednostek doradztwa rolniczego w realizacji polityki rolnej. [W:] Materiały konferencyjne „Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa”. IUNG-PIB Puławy, s. 191-202.
 
4.
Hołubowicz-Kliza G., Krasowicz S., Oleszek W. (2012), Jubileusz 150 lat nauk rolniczych w Puławach. IRWIR PAN Warszawa, Wieś i Rolnictwo, 3(156), s. 161-171.
 
5.
Matyka M., Krasowicz S. i in. (2013), Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce. [W:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, s. 143-165.
 
6.
Skórnicki H. (2013), Czynniki ograniczające wprowadzanie innowacji do praktyki rolniczej. [W:] Materiały konferencyjne „Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa”. IUNG-PIB Puławy, s. 177-190.
 
7.
Wiatrak P. A. (2009), Wyniki badań jako produkt rynkowy. [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych. IUNG-PIB Puławy.
 
8.
Zarychta M. (2013), Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej. [W:] Działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w zakresie wspierania doradztwa i praktyki rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 33(7), s. 9-43.
 
9.
Zbiorowa (2010), 60 lat w służbie nauki i rolnictwa 1950-2010. IUNG-PIB Puławy.
 
10.
Zbiorowa (2014), Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej w roku 2013 IUNG-PIB Puławy.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top