ARTYKUŁ ORYGINALNY
Empiryczna ocena związku między rozwojem finansowym i włączeniem finansowym w Nigerii
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, University of Ngeriai, Nigeria
 
2
Department of Economics,, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
 
3
Department of Economics, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
 
4
Department of Economics, University of Nigeria, Nigeria, Nigeria
 
5
Department of Economics, University of Nigeria, Nigeria
 
 
Data nadesłania: 07-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-03-2022
 
 
Data akceptacji: 17-03-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anthony Orji   

Department of Economics,, University of Nigeria, Nsukka, 817 Imoke Street, 410001, Nsukka, Nigeria
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):181-195
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Literatura na temat rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego jest obszerna. Odsetek osób i firm, które korzystają z usług finansowych lub mają do nich dostęp, można określić jako włączonych finansowo. Wiele wskazuje na to, że osoby ubogie odnoszą większe korzyści z dostępu do podstawowych usług finansowych, takich jak płatności, konta oszczędnościowe i ubezpieczenia. W badaniu przeanalizowano wpływ włączenia finansowego na rozwój finansowy w Nigerii w latach 1982-2019. Materiały i metody: W badaniu zastosowano analizę regresji wielorakiej, aby właściwie oszacować modele i uzyskać wiarygodne wyniki. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że włączenie finansowe ma pewien wpływ na rozwój finansowy. Inwestycje były również pozytywnie skorelowane z rozwojem finansowym. Wnioski: W wyniku badań zalecono ukierunkowanie polityki na tworzenie bardziej inkluzywnego systemu finansowego w celu poprawy obecnego poziomu włączenia finansowego, i lepszego rozwoju finansowego w Nigerii.
 
REFERENCJE (50)
1.
Anthony-Orji, O.I, Orji, A, Ogbuabor, J.E, Mba, P.N, Onwe I.E. (2021). Financial Inclusion and Financial Stability in Nigeria: A New Empirical Evidence. Journal of Xi’an Shiyou University, Natural Science Edition, 17(12), 138-160.
 
2.
Anthony-Orji, O.I, Orji, A, Ogbuabor, J.E., Uka, L.C. (2021). Money matters a lot: empirical analysis of financial development, financial inclusion and economic growth in Nigeria. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. In press. https://doi.org/10.1504/IJEPEE....
 
3.
Anthony-Orji, O.I, Orji A., Ogbuabor, J.E, and James E.O (2019a). Financial Inclusion and Monetary Policy Shocks Nexus in Nigeria: A New Empirical Evidence. Journal of Academic Research in Economics 11 (2), 364-388.
 
4.
Anthony-Orji, O.I.,Orji, A., Ogbuabor, J.E. Nwosu E.O. (2019b). Do financial stability and institutional quality have impact on financial inclusion in developing economies? A new evidence from Nigeria. International Journal of Sustainable Economy. 11(1), 8–40. https://doi.org/10.1504/IJSE.2....
 
5.
Adelakun, O. J. (2010). Financial Sector Development and Economic Growth in Nigeria. Department of Economics, Joseph Ayo Babalola University, Ikeja-Arakeji, Osun State, Nigeria. International Journal of Economic Development Research and Investment (IJEDRI), 1(1), 25-31.
 
6.
Adeyemi A. A., Asaolu T. (2013). An Empirical Investigation of the Financial Reporting Practices and Banks’ Stability in Nigeria. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review (KCAJBMR), 2(5), 157-166. https://doi.org/10.12816/00011....
 
7.
Adrian A., Boriana Y. (2015). Financial Inclusion and Development in the CEMAC. International Monetary Fund (IMF) Working Paper (15), 235. https://doi.org/10.5089/978148....
 
8.
Angela S. E., Ini S. U., Audu S., Ngozi V. A., Baba N. Y. (2014). Developing Banking System Stability Index for Nigeria. CBN Journal of Applied Statistics(CBNJAS), 5(1), 49-58.
 
9.
Balach R, Law S.H, Habibullah M.S (2016), The Role of Financial Inclusion in Financial Development: International Evidence, Abasyn J.Soc. Sci, 9, 330-344.
 
10.
Burton G. M. (2003). The Efficient Market Hypothesis. Princeton University. CEPS Working Paper (9)1, 2013.
 
11.
Chekwube M., Anne M., Chibuike O., Chukwunonso E. (2014). Financial Development and Economic Growth in Nigeria: A Reconsideration of Empirical Evidence. Journal of Economics and Sustainable Development (JESD), 5(8), 199-201.
 
12.
Esso, L.J. (2010). Re-examining the Finance-Growth nexus: Structural Break, threshold.
 
13.
Cointegration and Causality evidence from the Ecowas. Journal of Economic Development, 35(3), 57-79.
 
14.
Fadare, S.O., 2010. Recent banking sector reforms and growth in Nigeria. Middle Eastern Finance and Economics, 8, 146-160.
 
15.
Folorunsho O. I. (2012). Financial Development and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria. Unpublished thesis submitted to the Department of Economics and Developmental Studies, Covenant University, Ota, Ogun State, Nigeria.
 
16.
Franklin A., Anthony M. S. (1998). The Theory of Financial Intermediation. Journal of Banking and Finance (JBF), 21(1998), 1461-1485. https://doi.org/10.1016/S0378-....
 
17.
Garba S. B. (2014). Financial Sector Development and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Investigation. International Journal of Finance and Accounting (IJFA). 3(4), 253-265.
 
18.
George A., George M., Justice T. M. (2013). Financial Development and Economic Growth in Ghana: Does the measure of Financial Development matter? Review of Development Finance 3(2013), 192-203. https://doi.org/10.1016/j.rdf.....
 
19.
Griffith-Jones, S. and Karwowski E. (2013). Finance and Growth in Sub-Saharan Africa: Policy and Research Challenges, paper prepared for IPD TICAD V meeting. Tokyo: Japan.
 
20.
Guglielmo M C, Christophe R., Robert S. & Anamaria S., (2009). Financial Development and Economic Growth: Evidence from Ten New EU Members. Discussion Papers of DIW Berlin: DIW Berlin, German Institute for Economic Research.
 
21.
Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics - Gujarati.pdf. Basic Econometrics, Fourth Edition.
 
22.
Hirwa A., Nasiri A. (2015). Financial Inclusion and Financial Stability in the Sub-Saharan Africa (SSA). The International Journal of Social Sciences (IJSS), 36(1), 39-43.
 
23.
International Monetary Fund. (2012). International Monetary Fund Financial Statistics. Washington DC: International Monetary Fund.
 
24.
John R. G., Campbell R. H. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics (JFE), 61(2001): 000-000.
 
25.
Joseph M. W., David N. (2015) Assessment of Financial Constraints on Operations of County Governments in Kenya: A Case of Nakuru County. International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), 3(5), 25-27.
 
26.
Josiah A., Elizabeth K. (2012). Financial Inclusion and Financial Sector Stability With Reference to Kenya: A Review of Literature. Journal of Applied Finance and Banking (JAFB), 2(6), 95-120.
 
27.
Kama U., Adigun M. (2013). Financial Inclusion in Nigeria: Issues and Challenges. Research Department, Central Bank of Nigeria. Occasional Paper, (45), 5-35. https://doi.org/10.2139/ssrn.2....
 
28.
Kargbo, S.M. and Adamu, P.A. (2009) Financial Development and Economic Growth in Sierra Leone. Journal of Monetary and Economic Integration, 9, 30-61.
 
29.
Petrovska M. & Mihajlovska, E. M (2013). Measures of Financial Stability in Macedonia. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2(3), 85-110.
 
30.
Mbutor, M., and Uba, I. (2013). The Impact of Financial Inclusion on Monetary Policy in Nigeria. Journal of Economics and International Finance, 5, 318-326. http://dx.doi.org/10.5897/JEIF....
 
31.
Michael, A. (2012) Financial development and economic growth: Is Schumpeter right? Br. J. Econ. Manag. Trade 2012, 2, 265–278. https://doi.org/10.9734/BJEMT/....
 
32.
Mohammed, S. E., & Sidiropoulos, M. (2006). Finance-growth nexus in Sudan: Empirical assessment based on an application of the ARDL Model. Third International Student Conference Proceeding “Empirical Models in Social Sciences, 47. Retrieved from: economics.soc.uoc.gr/macro/11conf/docs/sufian%205+final.doc.
 
33.
Monetary and Capital Markets Department. (2014). Financial System Stability Assessment in Morocco. IMF Country Report. Washington DC: IMF.
 
34.
Monetary and Capital Markets Department. (2015). Financial System Stability Assessment in the Democratic Republic of Congo. IMF Country Report. Washington DC: IMF.
 
35.
Ogbuabor, J.E., Eigbiremolen, G.O., Orji A., Manasseh, C.O; Onuigbo, F.N. (2020). ICT and Financial Inclusion in Nigeria: An Overview of Current Challenges and Policy Options. Nigerian Journal of Banking and Finance, 12(1), 90-96.
 
36.
Okere K.I., Ogbulu O.M., Onuoha F.C., Ogbodo I. (2021). What drives energy consumption mix in Nigeria? The role of financial development, population age groups, urbanization and international trade: insight from ARDL Analysis. OPEC Energy Review, 45(1), 1-31. https://doi.org/10.1111/opec.1....
 
37.
Olofin, S.O. and Udoma, J.A. (2006) Financial Structure and Economic Growth in Nigeria; A Macroeconometric Approach. Nigerian Journal of Securities and Finance 13(1), 47-68.
 
38.
Onaolapo A. R., (2015) Effects of Financial Inclusion on the Economic Growth in Nigeria. International Journal of Business and Management Review (IJBMR), 3(8), 11-28.
 
39.
Oscar C., Ruramayi T., Brian M. (2013). Financial Inclusion and Financial Stability: The Important Role of Financial Regulation in Explaining the Relationship. Empirical Review. Journal of Research in International Business and Management (JRIBM), 3(4), 139-149.
 
40.
Osuji C. C., Chigbu E. E. (2012). An Evaluation of Financial Development and economic Growth of Nigeria: A Causality Test. Chapter of Arabian Journal of Management Review (KCAJBMR), 1(10), 27-29.
 
41.
Oyewo, B. M. (2008). Financial system. Financial Inclusion and Economic Development in Nigeria. School of Business, Department of Accounting. Ogun State, Nigeria: Covenant University.
 
42.
Quartey, P, and Prah F. (2008) Financial development and economic growth in Ghana: is there a causal link? The African Finance Journal, 10 (1), 28-54.
 
43.
Samson, O.O and Elias, A.U. (2010). Financial sector development and economic growth: Empirical evidence from Nigeria. Central of Nigeria Economic and Financial Review, 48(3), 91-124.
 
44.
Samuel M. N., Emeka J. O. (2009). Financial Deepening and Economic Development of Nigeria: An Empirical Investigation. African Journal of Accounting, Economics and Banking Research (AJAEFBR), 5(5), 52-55.
 
45.
Segun A., Onafowokan O. (2014). The Economy of Financial Inclusion in Nigeria: Theory, Practice and Policy. CIBN Occasional Papers Series. 1(1), 1-32. https://doi.org/10.2139/ssrn.2....
 
46.
Soludo C.C. (2007). Financial System Strategy 2020. Abuja: Central Bank of Nigeria.
 
47.
Ugbaje D. O., Ugbaje H. E. (2014). Empirical Study of Financial Sector Development on Economic Growth in Nigeria. International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR), 2(3), 122-137.
 
48.
Umejiaku R. I. (2011). Financial Reforms and Financial Development in Nigeria: A Graphical Analysis. Department of Economics, University of Jos. An International Multi-Disciplinary Journal (IMJE), Ethiopia, 5(3), 247-260. https://doi.org/10.4314/afrrev....
 
49.
Oriavwote V. E.and Eshenake S. J. (2014). An Empirical Assessment of Financial Sector Development and Economic Growth in Nigeria. International Review of Management and Banking Research (IRMBR), 3(1), 139-144.
 
50.
Wadud, M.A., (2005). Financial development and economic growth: A cointegration and error correction modeling approach for South Asian countries. Paper presented at international conference of the Asian law and economics association. South Korea: Seoul National University.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top