ARTYKUŁ ORYGINALNY
EUROPEJSKIE WARTOŚCI: PORÓWNAWCZA ANALIZA KULTUROWA
 
Więcej
Ukryj
1
University of Rome Unitelma Sapienza, Italy
 
 
Data nadesłania: 11-03-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-06-2024
 
 
Data akceptacji: 07-06-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):331-346
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
N30; N34; N35; N37; K38; F63
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Artykuł bada sprzeczności w europejskich wartościach i wyzwania związane z integracją społeczną, opowiadając się za szerszą perspektywą, która uznaje różne konteksty historyczne i kulturowe. Krytykuje europocentryzm i bada alternatywne poglądy, takie jak Islam, Afrocentryzm i Ubuntu, proponując bardziej integracyjne ramy dla globalnych praw człowieka i wartości, a także pokazuje badania nad rozwojem społeczno-gospodarczym. Materiały i metody: Artykuł wykorzystuje metody prawne, historyczne i polityczne do analizy fundamentów Unii Europejskiej w kontekście rosnącej nietolerancji i debat na temat imigracji i praw osób LGBT, czerpiąc z teoretycznych spostrzeżeń, aby podkreślić znaczenie niezachodniej perspektywy. Głównymi źródłami są zapisy historyczne i monografie innych autorów. Wyniki: Autorzy identyfikują złożoność europejskich wartości, podkreślając potrzebę bardziej inkluzywnego zrozumienia, które wykracza poza eurocentryczne narracje w wymiarze rozwoju społecznego i gospodarczego. Wnioski: Opowiadając się za rozszerzonym dialogiem na temat praw człowieka, niniejsze badanie sugeruje włączenie różnych filozofii kulturowych w celu wzmocnienia podejścia Europy do integracji i jedności.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top