ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROZWÓJ GOSPODARKI CYFROWEJ W AZJI POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ: AKTUALNY STAN, MOTYWACJA DO ROZWOJU I WYZWANIA
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zhuhai College of Science and Technology
 
 
Data nadesłania: 08-02-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-05-2024
 
 
Data akceptacji: 21-05-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Miao Yu   

Zhuhai College of Science and Technology
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):314-330
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F13
F15
F18
P51
P52
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Niniejszy artykuł ma na celu przyczynienie się do zrozumienia gospodarki cyfrowej w Azji Południowo-Wschodniej (SEA). Ocenia on branżę gospodarki cyfrowej SEA z różnych perspektyw, analizując przyczyny jej szybkiego rozwoju jako pobocznego obszaru innowacji w gospodarce cyfrowej. Materiały i metody: Do opracowania tego artykułu wykorzystano kompleksowy przegląd literatury i metodologię opisową. Zastosowane metody obejmowały zdefiniowanie kryteriów oceny gospodarki cyfrowej oraz podsumowanie i uporządkowanie rozwoju gospodarki cyfrowej SEA. Wyniki: Dokument ocenia gospodarkę cyfrową SEA i identyfikuje czynniki, które umożliwiają regionowi szybki rozwój branż gospodarki cyfrowej. Pierwszy zestaw czynników to polityka na szczeblu krajowym, ujednolicony rynek, struktura populacji i wskaźnik penetracji telefonii komórkowej. Drugi zestaw czynników ma charakter regionalny, ponieważ SEA może czerpać korzyści z cyfrowego rozprzestrzeniania się gospodarki z krajów takich jak Chiny i Stany Zjednoczone. Trzeci zestaw czynników ma charakter globalny. Przeniesienie globalnego łańcucha przemysłowego ułatwiło również rozwój gospodarki cyfrowej w regionie. Niniejszy dokument stawia hipotezę, że czynniki na poziomie krajowym są decydujące, umożliwiając szybki rozwój pobocznego obszaru innowacji takiego jak SEA, podczas gdy czynniki na poziomie regionalnym i globalnym mają charakter pomocniczy. Wnioski: Jeżeli chodzi o teorię, niniejszy dokument analizuje obecny stan gospodarki cyfrowej SEA, co pomaga pogłębić zrozumienie nowych trendów w rozwoju gospodarczym SEA. W zakresie aspektów praktycznych sugeruje on, w jaki sposób kraje SEA mogą dalej ulepszać model rozwoju gospodarki cyfrowej.
 
REFERENCJE (13)
1.
UNCTAD (2019). Digital Economy Report 2019. Retrieved from: https://unctad.org/system/file... officialdocument/der2019_en.pdf.
 
2.
Google, Temasek, and Bain & Company (2016-2022). e-Conomy SEA report. The e-Conomy SEA is a multiyear research programme launched by Google and Temasek in 2016. Bain & Company joined the programme as lead research partner in 2019. Retrieved from: https://www.bain.com/ or https://economysea.withgoogle.... or https://www.temasek.com.sg/en/....
 
3.
ASEAN (2021). The ASEAN Digital Master Plan 2025. Retrieved from: https://asean.org/wp-content/u....
 
4.
Tapscott, D. (1997). The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence (1st Edition). USA: McGraw-Hill Press.
 
5.
Bukht, R., Heeks, R. (2017). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn....
 
6.
G20 Leaders’ Communique Hangzhou Summit (2016). G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative. Retrieved from: http://www.g20chn.org/English/....
 
7.
International Telecommunication Union (2023). Measuring digital development Facts and Figures 2023. Retrieved from: https://www.itu.int/itu-d/repo....
 
8.
Huawei GCI (2020). Global Connectivity Index (GCI). Retrieved from: https://www.huawei.com/minisit....
 
9.
International Telecommunication Union (2019). Global Cybersecurity Index (GCI) 2018. Retrieved from: https://www.itu.int/dms_pub/it....
 
10.
United Nations (2020). The Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic. Retrieved from: https://publicadministration.u....
 
11.
Worldometer (2024). South-Eastern Asia Population. Retrieved from: https://www.worldometers.info/.
 
12.
Li, P., Yueji, Q., Xiao, Ch. (2023). Evolution characteristics of the trade between the ASEAN and global major extra-territorial powers since the 1990s. World Regional Studies, 32(8), 63-72. (In Chinese).
 
13.
Ministry of Foreign Affairs of the PRC (2021). China-ASEAN Cooperation Facts and Figures: 1991-2021. Retrieved from: https://www.fmprc.gov.cn/web/w....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top