ARTYKUŁ ORYGINALNY
KRAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO IMPORTU I WARUNKI WYMIANY HANDLOWEJ: PANELOWE DOWODY PRZYCZYNOWOŚCI GRANGERA ZE WSPÓLNOTY WSCHODNIOAFRYKAŃSKIEJ (EAC)
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Cooperative and Rural Development, University of Agriculture and Environmental Sciences, Nigeria
 
2
Department of Economics, Nnamdi Azikiwe University, Nigeria
 
3
Department of Accountancy, Renaissance University, Nigeria
 
4
Department of Business Administration, Enugu State University of Science and Technology, Nigeria
 
 
Data nadesłania: 16-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-03-2024
 
 
Data akceptacji: 26-04-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Innocent Chile Nzeh   

Department of Cooperative and Rural Development, University of Agriculture and Environmental Sciences, Umuagwo, Nigeria
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):251-269
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C23
F31
F16
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Powiązanie między warunkami wymiany handlowej a krańcową skłonnością do importu i wynikające z tego opcje polityczne wśród bloków gospodarczych to obszar, któremu nie poświęcono należytej uwagi w literaturze. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie związku między krańcową skłonnością do importu a warunkami wymiany handlowej we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej (EAC). Materiały i metody: Autorzy omawiają i testują panelowy model przyczynowości Grangera uzupełniony testem funkcji odpowiedzi impulsowej i dekompozycji wariancji przy użyciu danych z pięciu krajów EAC (Uganda, Tanzania, Rwanda, Kenia i Burundi). Wyniki: Długoterminowe wyniki badania wskazują, że przyczynowość biegnie od wszystkich zmiennych do warunków wymiany handlowej. W krótkim okresie wyniki pokazują, że zarówno krańcowa skłonność do importu, jak i eksport wyrobów przemysłowych wywołują warunki wymiany handlowej bez sprzężenia zwrotnego. Wyniki funkcji odpowiedzi na impuls ujawniły, że warunki wymiany handlowej zareagowały pozytywnie na wstrząsy krańcowej skłonności do importu tylko w pierwszym okresie, ale później reakcja stała się ujemna we wszystkich pozostałych okresach. We wszystkich okresach stwierdzono, że warunki wymiany handlowej reagowały pozytywnie na wstrząsy stopy inflacji. Wyniki dekompozycji wariancji wskazały, że oprócz wstrząsów do samego siebie, które wyniosły 100% w pierwszym okresie, krańcowa skłonność do importu przyczyniła się do około 0,0458% wstrząsów do warunków wymiany handlowej i rosła stale we wszystkich okresach. Wnioski: Analiza pokazuje, że zarówno w długim, jak i krótkim okresie krańcowa skłonność do importu determinuje warunki wymiany handlowej między krajami EAC.
 
REFERENCJE (24)
1.
Andrews, D., Rees, D. (2009). Macroeconomic volatility and terms of trade shocks. Research Discussion Paper 2009-05.
 
2.
Blavasciunaite, D., Garsviene, L., Matuzeviciute, K. (2020). Trade balance effects on economic growth: Evidence from European Union countries. Economies, 8(3), 1-15. https://doi.org/10.3390/econom....
 
3.
Cashin, P., Pattillo, C. (2000). Terms of trade shocks in Africa: Are they short-lived or long-lived. International Monetary Fund (IMF) Working Paper WP/00/72.
 
4.
Dabas, C., Delbianco, F. (2019). Exports, terms of trade and economic growth: Evidence from countries with different level of openness. Journal of Reviews on Global Economics, 8, 327-336. https://doi.org/10.6000/1929-7....
 
5.
Dickey, B., Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Journal of Econometric Society, 49(4), 1057-1072. https://doi.org/10.2307/191251....
 
6.
Dorsman. A., Simpson, J. L., Westerman, W. (2012). Energy economics and financial markets. Berlin: Springer Science and Business Media. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
7.
Fatima, N. (2010). Analyzing the terms of trade effect for Pakistan. Pakistan Institute of Development Working Paper No. 59.
 
8.
Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross spectral methods. Econometrica 37, 424-438. https://doi.org/10.2307/191279....
 
9.
Harberger, A. C. (1950), Currency depreciation, income and the balance of trade. Journal of Political Economy, 58, 47-60. https://doi.org/10.1086/256897.
 
10.
Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. https://doi.org/10.1016/S0304-....
 
11.
Jawaid, S. T., Waheed, A. (2011). Effects of terms of trade and its volatility on economic growth: A cross country empirical investigation. Transit Stud Rev, 18, 217-229. https://doi.org/10.1007/s11300....
 
12.
Jawaid, S. T., Raza, S. A. (2012). Effects of terms of trade and its volatility on economic growth in India. MPRA Paper No. 38998.
 
13.
Jawaid, S. T., Waheed, A., Siddiqui, A. H. (2020). Terms of trade and economic growth in developing country: Evidence from bilateral and commodity level analysis. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 13(1), 1-19. https://doi.org/10.1108/JCEFTS....
 
14.
Jebran, K., Iqbal, A., Bhat, K.-U., Ali, A. (2018). Effect of terms of trade on economic growth of China. Emerging Economy Studies, 4(2), 157-168. https://doi.org/10.1177/239490....
 
15.
Laursen, S., Metzler, L. A. (1959). Flexible exchange rates and the theory of employment. Review of Economics and Statistics, 32, 281-299. https://doi.org/10.2307/192557....
 
16.
Levin, A., Lin, C. F., Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/S0304-....
 
17.
Maddala, G. S., Kim, I. (1998). Unit roots, cointegration and structural change. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
18.
Mputu, C. L. (2016). Terms of trade openness and economic growth in sub-Saharan Africa. An M.SC Thesis Submitted to the Department of Economics, St. Cloud State University.
 
19.
Nzeh, I. C., Ogwuru, H. R., Okolie, D. O., Okolie, J. I. (2022). Oil Sector Revenues and the Marginal Propensity to Import: A Focus on Oil-Exporting African Countries. Journal of Economics and Financial Analysis, 6(2), 85-98. https://doi.org/10.18559/ref.2....
 
20.
Phillips, P., Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regressions. Biometrika, 75(2), 335-346. https://doi.org/10.1093/biomet....
 
21.
Shinyekwa, J., Othieno, L. (2013). Trade creation and diversion effects of the East African Community regional trade agreement: A gravity model analysis. Economic Policy Research Centre Research Series No. 112.
 
22.
Umoru, D., Nwokoye, A. G. (2014). Terms of trade instability and balance of payments adjustment in Nigeria: A simultaneous equation modelling. International Journal of Development and Management Review, 9(1), 193-207.
 
23.
Yousefvand, S., Najarzadeh, R., Heidari, H., Agheli, L. (2017). Long-run trend and determinants of terms of trade of Iran. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2), 714-722.
 
24.
Zakaria, M. (2014). Effects of trade liberalization on exports, imports and trade balance in Pakistan: A time series analysis. Prague economic papers, 1, 121-139. https://doi.org/10.18267/j.pep....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top