ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA REGIONALNĄ INTEGRACJĘ GOSPODARCZĄ W REGIONIE MAGHREBU – PERSPEKTYWA ALGIERII
 
 
Więcej
Ukryj
1
Economic Integration, Center for Applied Economic Research for Development, Algeria
 
 
Data nadesłania: 02-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-03-2024
 
 
Data akceptacji: 13-05-2024
 
 
Data publikacji online: 28-06-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Younes Ferdj   

Economic Integration, Center for Applied Economic Research for Development, Bouzerea, 16000, Algers, Algeria
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(2):290-313
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
I18
R11
R38
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Niniejszy artykuł koncentruje się na najbardziej widocznych skutkach COVID-19 zależnych od elementów regionalnego krajobrazu gospodarczego, podkreślając znaczenie planów zarządzania wstrząsami i kryzysami. Algieria mogłaby skorzystać na ożywieniu budowy bloku północnoafrykańskiego i wzmocnieniu współpracy w Maghrebie. Głównym celem tej pracy jest zidentyfikowanie najpilniejszych wyzwań związanych ze społeczno-gospodarczym wpływem COVID-19 na regionalny krajobraz gospodarczy, a integracja gospodarcza Algierii podkreśla znaczenie planów zarządzania wstrząsami i kryzysami. Materiały i metody: Niniejsze badanie opiera się na opisowej analizie statystycznej kluczowych wskaźników ekonomicznych w regionie Maghrebu ze szczególnym uwzględnieniem Algierii. Wyniki: Uzyskane wyniki pozwoliły nam nakreślić strategie przyjęte przez kraje Maghrebu w ramach reform gospodarczych mających na celu wzmocnienie integracji regionalnej. Wnioski: Pandemia COVID-19 przyniosła poważne wyzwania dla elementów regionalnego krajobrazu gospodarczego w Maghrebie. Kraje Maghrebu powinny zmniejszyć bariery dla handlu i inwestycji oraz połączyć swoje sieci infrastrukturalne. Powinny skoncentrować wysiłki na liberalizacji handlu towarami i usługami, a także rynków finansowych i pracy.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top