ARTYKUŁ ORYGINALNY
WZROST I TRENDY W ROLNICTWIE: PRODUKCJA I POWIERZCHNIA UPRAW ZBÓŻ SPOŻYWCZYCH W INDIACH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
ECONOMICS, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Data nadesłania: 02-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-02-2023
 
 
Data akceptacji: 17-03-2023
 
 
Data publikacji online: 29-06-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mamta Rani   

ECONOMICS, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, SIRSA, 125055, SIRSA, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(2):275-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q10
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel opracowania: Oszacowanie powierzchni upraw i stanu produkcji zbóż spożywczych w Indiach. Materiały i metody: Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych wtórnych uzyskanych z licznych źródeł, m.in. Rocznika Statystycznego Stanu Haryana (Statistical Abstract of Haryana) i badania Economic Survey. W latach 1991–1992 i 2021–2022 powierzchnia upraw i produkcja zbóż spożywczych wykazywały złożone tempo wzrostu. Wyniki: Wyniki wskazują na zmienny trend w areale upraw i produkcji w latach 1991-92 do 2021- 22. W okresie objętym badaniem oszacowano średnią wartość produkcji i powierzchni upraw zbóż spożywczych. Wnioski: Rolnictwo pozostaje istotnym sektorem gospodarki z punktu widzenia samowystarczalności i zatrudnienia, pomimo że udział tego sektora w PKB systematycznie spada. W tym artykule opisano kształtowanie się i rozszerzanie wartości dodanej brutto (WDB), inwestycje w rolnictwie i uprawy zbóż spożywczych.
 
REFERENCJE (9)
1.
Alston, J., Babcock, B., Pardey, P. (2010). The Shifting Patterns of Agricultural Production and Productivity Worldwide. Ames, Iowa: The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University. 315-339.
 
2.
Desai, R.G. (2017). Agricultural Economics - Models, Problems and Policy Issues (first edition). Mumbai, Maharashtra. India: Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.
 
3.
Gayathri, J. (2018). A trend analysis of area, production, and yield of groundnut in India. Journal of Economics, 6(3), 15-21.
 
4.
Kannan, E., & Sundaram, S. (2011). Analysis of trends in India’s Agricultural Growth. India: Bangalore.
 
5.
Kumari, K., Devegowda, S. R., Kushwaha, S. (2018). Trend analysis of the area, production and productivity of jute in India. The Pharma Innovation Journal, 7(12), 58-62.
 
6.
Mathur, A. S., Das, S., & Sircar, S. (2006). Status of agriculture in India: trends and prospects. Economic and political weekly, 5327-5336.
 
7.
Sihmar, R. (2014). Growth and instability in agricultural production in Haryana: A District level analysis. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(7), 1-12.
 
8.
Shreedhar, G., Gupta, N., Pullabhotla, H., Ganesh-Kumar, A. and Gulati, A. (2012). A Review of Input and Output Policies for Cereals Production in India. International Food Policy Research Institute (IFPRI) Discussion.
 
9.
Paper 01159. New Delhi, India. India: Issues and Priorities for Agriculture (worldbank.org) GOI (2021) “Economic survey” World Bank Report (2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top