PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
RYZYKO INWESTYCJI W KRYPTOWALUTY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
2
Wydział Ekonomiczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sylwester Kozak   

Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Data nadesłania: 24-06-2021
Data ostatniej rewizji: 08-09-2021
Data akceptacji: 09-09-2021
Data publikacji online: 30-09-2021
Data publikacji: 30-09-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(3):294–304
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Kryptowaluty są zjawiskiem, które od ponad dziesięciu lat umacnia swoje miejsce w świecie finansów i staje się częstym narzędziem inwestycyjnym. Celem niniejszej pracy jest porównanie poziomu miar ryzyka inwestycji na rynku kryptowalut z inwestycjami na globalnych rynkach kapitałowych w latach 2011-2020. Materiały i metody: W badaniu wykorzystano notowania analizowanych instrumentów. Poziom ryzyka oszacowano przy użyciu odchylenia standardowego i semi-odchylenia standardowego dziennych logarytmicznych stóp zwrotu. Wyniki: Inwestowanie w kryptowaluty jest bardziej ryzykowne niż w akcje największych spółek międzynarodowych. Poziom ryzyka obniża się wraz z długością okresu funkcjonowanie kryptowaluty na rynku. Wnioski: Uzyskiwanie nadzwyczajnych stóp zwrotu sprzyja wzrostowi popytu, ale również zmienności notowań kryptowalut. Poziom ryzyka inwestycji w kryptowaluty jest wielokrotnie wyższe niż w indeksy globalnych giełd kapitałowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Antonopoulos, A.M. (2018). Bitcoin dla zaawansowanych programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków. Gliwice: Helion.
 
2.
Back, A. (2002). Hashcash – A Denial of Service Counter-Measure. Downloaded from: http://hashcash.org/hashcash.p... (access: 21.06.2021).
 
3.
Bala, S., Kopyściański, T., Srokosz, W. (2016). Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta – Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.
Baur, D.G., Cahill, D., Godfrey, K., Liu, Z.F. (2019). Bitcoin time-of-day, day-of-week and month-of-year effects in returns and trading volume. Finance Research Letters, 31, 78-92. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
5.
Chaum, D. (1983). Blind Signatures for Untraceable Payments. In: Chaum, D., Rivest, R.L., Sherman, A.T. (eds), Advances in Cryptology (199-203). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-...
 
6.
CoinMarketCap, historical snapshot – 3 January 2021, https://coinmarketcap.com/hist... (access: 11.06.2021).
 
7.
Dai, W. (1998). B-money. Downloaded from: http://www.weidai.com/bmoney.t... (access: 18.05.2021).
 
8.
Damianov, D.S., Elsayed, A.H. (2020). Does Bitcoin add value to global industry portfolios? Economics Letters, 191, 108935. https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
9.
European Central Bank (2015). Virtual currency schemes – a further analysis. Frankfurt am Main.
 
10.
Homa, D. (2015). Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Gliwice: Helion.
 
11.
Grzybkowski, M., Bentyn, Sz. (2018). Kryptowaluty. Poznań: Crypto-logic Sp. z o.o..
 
12.
Liu, W. (2019). Portfolio diversification across cryptocurrencies. Finance Research Letters, 29, 200-205. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
13.
Majdoub, J., Sassi, S.B., Bejaoui, A. (2021). Can fiat currencies really hedge Bitcoin? Evidence from dynamic short-term perspective. Decisions in Economics and Finance. https://doi.org/10.1007/s10203....
 
14.
Martin, W. (2015). Anonymous Cryptocurrencies – A rise of bitcoin alternatives that offer true anonymity. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 
15.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Downloaded from: http://bitcoin.org/bitcoin.pdf (access: 02.02.2021).
 
16.
Pittman, A. (2016). The Evolution of Giving: Considerations for Regulation of Cryptocurrency. Donation Deducations. Duke Law & Technology Review, 14, 48-68.
 
17.
Rehman, M.U. (2020). Do Bitcoin and precious metals do any good together? An extreme dependence and risk spillover analysis. Resources Policy, 68, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.reso....
 
18.
Saito, T. (2013). Bitcoin: A Search-Theoretic Approach. Research Institute of Economic Science College of Economics, Nihon University.
 
19.
Vigna, P., Casey, M.J. (2016). The age of cryptocurrency – How Bitcoin and the blockchain are challenging the global economic order. New York: Picador.
 
20.
Wyderka, D., Saganowski, T. (2018). Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym – ujęcie porównawcze. Finanse i prawo finansowe, 3(19), 67–77. https://doi.org/10.18778/2391-....
 
21.
Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. Technical Report, National Bureau of Economic Research, No 19747. https://doi.org/10.3386/w19747.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725