ARTYKUŁ ORYGINALNY
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY WISZNICE
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Cyburt   

dr Agnieszka Cyburt, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):69-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest zaprezentowanie skali i charakteru działań inwestycyjnych podejmowanych przez gminę Wisznice w latach 2010-2012, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukazano również aktywność władz samorządowych gminy Wisznice w absorpcji środków UE na tle pozostałych gmin wiejskich województwa lubelskiego. W świetle przeprowadzonych przez Autorkę badań gmina Wisznice znajduje się w czołówce gmin wiejskich województwa lubelskiego pod względem liczby złożonych wniosków, uzyskanej kwoty dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz wartości wydatków inwestycyjnych. Skala i charakter podejmowanych inwestycji wskazują na wysoce aktywne i innowacyjne działania liderów lokalnych. Wszystko to sprawia, iż badana gmina znajduje się również w czołówce gmin wiejskich pod względem poziomu ogólnego rozwoju i może stanowić przykład dla innych gmin wiejskich województwa lubelskiego. W opracowaniu wykorzystano pierwotne i wtórne źródła materiału badawczego.
 
REFERENCJE (16)
1.
Biederman A., Futymski A., Jarzębska A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P. (2004), Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków Fundacja Fundusz Współpracy Program Agrolnia, s. 5.
 
2.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygrodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CEDEWU.PL, Warszawa, s. 217.
 
3.
Gałuszka K. (2009), Zadania zasadniczą determinantą wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego. W: Famulska T., Gospodarka finansowa jednostek samorządu w warunkach integracji. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice, s. 29 – 30.
 
4.
Grabczuk K. (2010), Samorząd terytorialny a fundusze europejskie – nowe doświadczenia i wyzwania. W: Szewczak M., Grabczuk K. (red.), Administracja społeczna i gospodarcza 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 9-10.
 
5.
Jastrzębska M. (2005), Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, s. 16.
 
6.
Klimkowicz B. (2011), Współczesna gmina. W: Tarasiuk D., Tymochowicz M., Dudek- Szumigaj A., Latawiec K., Fronczek Z., Śladami minionego czasu… Monografia gminy Wisznice. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach, Lublin-Wisznice, s. 178-182.
 
7.
Kosek-Wojnar M. (2006), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, WSE w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 4, s. 85.
 
8.
Kowalski A. (2006), Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania, Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 2006, s. 7.
 
9.
Kożuch A. (2008), Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, Zeszyt 4, s. 182.
 
10.
Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 13–14.
 
11.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. (2006), Zarządzanie finansami w gminach. W: Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo SGH, Warszawa , s. 183.
 
12.
Winiarski B. (2000), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 414.
 
13.
Wrzosek S. (2008), System: Administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 176.
 
14.
Zalewski A. (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 26.
 
15.
Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 62.
 
16.
Zygmunt J., Mach Ł. (2011), Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Barometr Regionalny nr 4, s. 67.17. http://www.wisznice.pl (dostęp 01.09.2013r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top